Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Hyresgästens skyldighet att vårda lägenheten väl

    Hej

    Jag har hyrt en lägenhet i andrahand i bara tre månader. En av nycklarna gick mitt i tu av att jag bara tog i den. I vårt kontrakt står inget om nyckeln blir obrukbar utan bara om förlust.
    Nu ska jag lämna tillbaka nycklarna och lägenheten och undrar om jag måste betala för en ny nyckel?

    Vänlig hälsning

    Rådgivarens svar

    2020-02-16

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag först gå igenom vad som gäller när hyresgästens lägenhetsnyckel går sönder. Därefter redogör jag för min bedömning i din situation och hur du kan gå vidare i ditt ärende.

    Trasig lägenhetsnyckel under hyrestiden

    När en lägenhet hyrs ut är jordabalken 12 kap tillämplig. Av jordabalken 12 kap. 24 § framgår att hyresgästen ska vårda lägenheten med vad som hör därtill väl, och däribland lägenhetsnyckeln.

    Enligt samma bestämmelse är hyresgästen skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande. Om hyresvärden kräver ersättning för skada har han eller hon bevisbördan. Om lägenhetsnyckeln är sönder när den ska lämnas tillbaka, innebär det att hyresvärden måste bevisa att skadan uppstått genom hyresgästens vårdslöshet.

    Din situation och rådgivning

    Du som hyresgäst ska vårda lägenhetsnyckeln väl och går den sönder under hyrestiden ska du ersätta den. Det krävs emellertid att din hyresvärd kan bevisa att den gått sönder genom att du varit vårdslös. Min bedömning är att du inte varit vårdslös om du endast tog i nyckeln och att den därigenom gick sönder. Det går emellertid inte att bedöma om hyresvärden ändock kan bevisa att du varit vårdslös, och att du därigenom blir ersättningsskyldig för en ny nyckel.

    Mitt tips är att prata med hyresvärden och förklara situationen. Skulle hyresvärden inte ha förståelse för situationen, kan det bli så att han eller hon kräver ersättning för en ny nyckel. Är du i så fall i behov av ytterligare juridisk rådgivning har du möjlighet att få det av våra jurister på Familjens Jurist.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden