Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hyresgästens skyldighet att vårda lägenheten väl

Hej

Jag har hyrt en lägenhet i andrahand i bara tre månader. En av nycklarna gick mitt i tu av att jag bara tog i den. I vårt kontrakt står inget om nyckeln blir obrukbar utan bara om förlust.
Nu ska jag lämna tillbaka nycklarna och lägenheten och undrar om jag måste betala för en ny nyckel?

Vänlig hälsning

Rådgivarens svar

2020-02-16

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag först gå igenom vad som gäller när hyresgästens lägenhetsnyckel går sönder. Därefter redogör jag för min bedömning i din situation och hur du kan gå vidare i ditt ärende.

Trasig lägenhetsnyckel under hyrestiden

När en lägenhet hyrs ut är jordabalken 12 kap tillämplig. Av jordabalken 12 kap. 24 § framgår att hyresgästen ska vårda lägenheten med vad som hör därtill väl, och däribland lägenhetsnyckeln.

Enligt samma bestämmelse är hyresgästen skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande. Om hyresvärden kräver ersättning för skada har han eller hon bevisbördan. Om lägenhetsnyckeln är sönder när den ska lämnas tillbaka, innebär det att hyresvärden måste bevisa att skadan uppstått genom hyresgästens vårdslöshet.

Din situation och rådgivning

Du som hyresgäst ska vårda lägenhetsnyckeln väl och går den sönder under hyrestiden ska du ersätta den. Det krävs emellertid att din hyresvärd kan bevisa att den gått sönder genom att du varit vårdslös. Min bedömning är att du inte varit vårdslös om du endast tog i nyckeln och att den därigenom gick sönder. Det går emellertid inte att bedöma om hyresvärden ändock kan bevisa att du varit vårdslös, och att du därigenom blir ersättningsskyldig för en ny nyckel.

Mitt tips är att prata med hyresvärden och förklara situationen. Skulle hyresvärden inte ha förståelse för situationen, kan det bli så att han eller hon kräver ersättning för en ny nyckel. Är du i så fall i behov av ytterligare juridisk rådgivning har du möjlighet att få det av våra jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden