Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hyresgästens skyldighet att ersätta låsbyte på grund av borttappad nyckel

Hyr i andra hand sedan tre år tillbaka. För två år sedan tappade jag min dörrnyckel till säkerhetslåset. Nyckeln var omärkt och tappades i naturen en bra bit från lägenheten. Nu vill hon som äger lägenheten sälja den och vill att jag ska betala kostnaden för ett nytt lås för ett högt pris. Detta känns orimligt för mig vilket jag också sagt - jag ersätter naturligtvis henne för borttappad nyckel. Hon hotar med att dra in jurist och refererar till jordbalken. Vad kan jag göra? Det brådskar...

Rådgivarens svar

2019-12-03

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Jag kommer inledningsvis att redogöra för vad som gäller avseende hyresgästens ersättningsskyldighet vid borttappad nyckel, för att därefter ge dig råd på de alternativ som kan vara aktuella i ditt fall.

Tillämplig lag vad gäller hyresförhållanden är jordabalkens 12:e kapitel, som även kallas för hyreslagen.

Ersättningsskyldighet vid borttappad nyckel

Enligt 2 kap. 2 § JB är nycklar att anses som byggnadstillbehör, vilket innebär att nycklar tillhör byggnaden. Hyresgästen ska enligt 12 kap. 24 § JB vårda hyreslägenheten och det som tillhör hyreslägenheten.  Om hyresgästen orsakar någon form av skada på lägenheten, genom vållande eller genom vårdslöshet, är hyresgästen skyldig att ersätta hyresvärden den uppkomna skadan.

Vad gäller borttappade nycklar stadgar hyreslagen inte något särskilt mer än att man som hyresgäst är skyldig att ersätta alla skador som man orsakat, genom vårdslöshet eller vållande.  Situationen vad gäller borttappade nycklar kan däremot regleras specifikt i avtalet mellan hyresgästen och hyresvärden. 

Hur du kan gå vidare

Till att börja med kan det vara klokt att se om det i avtalet mellan er finns en bestämmelse som reglerar situationen vad gäller borttappade nycklar. Hittar du en bestämmelse i avtalet är du i första hand bunden av just den bestämmelsen, och skall därmed agera utifrån denne.

I det fall det inte finns en bestämmelse som reglerar situationen, kan tyvärr hyresvärden debitera dig för låsbytet till följd av den borttappade nyckeln. Detta mot bakgrund till att hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommit genom dennes vårdslöshet. Däremot finns utrymme för dig att argumentera för att nyckeln inte går att koppla till lägenheten, att den tappades i naturen samt att lång tid har förflutit sedan händelsen. Dessa omständigheter kan därigenom tala för att ett låsbyte är att anse som onödig. Istället för ett låsbyte kan det i fallet möjligtvis vara tillräckligt att enbart byta nycklarna till lägenheten samt programmera om låscylindern, vilket är ett betydligt billigare alternativ. Jag rekommenderar dig även att ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att höra om försäkringsbolaget täcker kostnader för borttappade nycklar. 

Jag hoppas att du har fått vägledning i din fråga och önskar dig all lycka i ditt ärende! Har du ytterligare frågor går det jättebra att ställa dem till oss. Vill du ha vidare vägledning i just det här ärendet hjälper gärna våra jurister som arbetar med fastighetsrätt dig. Du kommer i kontakt med dem här.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden