Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Hyresgäst vill inte betala elräkning

    Hejsan
    Jag hade en hyresgäst från 2020 02 01-2020 05 31, han betalde hyra i tid men elräkning kommer kvartal då kom elräkning i maj månad när jag skickade till hyresgäst då sa han ifrån o ville ej betala enligt han så har han städat lägenhet och fixat dörr handtag.
    Men är rättförbannad för den här persson vad ska jag göra då?

    Rådgivarens svar

    2020-05-17

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

    Frågor om hyra av hus eller del i hus (lägenhet) regleras i jordabalken 12 kap. (även kallad hyreslagen). Din fråga är dock till stor del avtalsrättslig och beroende av vad du och hyresgästen har avtalat om.

    Hyresavtal – ingår elen i hyran?
    Hyresavtal ska upprättas skriftligen om hyresgästen eller hyresvärden begär det, jordabalken 12 kap. 2 §. Har det inte begärts kan avtalet upprättas muntligt. Det är även möjligt att det finns ett skriftligt avtal och att muntliga tillägg har tillkommit. Problemet med muntliga avtal är att de är svårare att bevisa.

    Villkoren för hyran ska ingå i hyresavtalet. Om det har avtalats, muntligt eller skriftligt, om att elen ska ingå i hyran så gäller det. En avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas. Själva hyresbeloppet ska dessutom vara bestämt i hyresavtalet, jordabalken 12 kap. 19 §. Om rörliga kostnader såsom el kan påföras hyresgästen efter individuell mätning, ska beräkningen av ersättning för den kostnaden dock ta sin utgångspunkt i den uppmätta förbrukningen. Alltså kan ett hyresbelopp bestämmas och sedan mäts förbrukningen av el och kostnaden för den bestäms därefter.

    Självhjälp vid skada på lägenhet
    Om en lägenhet skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan får denne själv avhjälpa bristen för att sedan utkräva betalning av hyresvärden eller hålla inne en del av hyran, jordabalken 12 kap. 11 § och 16 §. Detta får dock endast göras om hyresgästen har meddelat hyresvärden om bristen och hyresvärden har underlåtit att åtgärda bristen.

    Vad kan hyresvärden göra om hyresgästen inte betalar elräkning?
    När man har betalningskrav kan man vända sig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Kronofogden kontaktar då personen som är betalningsskyldig. Om denne har invändningar kan Kronofogden skicka ärendet vidare till tingsrätten. Ansökningsavgiften hos Kronofogden är 300 kronor. Går ärendet vidare till domstol dras det man redan har betalat av från domstolens ansökningsavgift. Om man från början vet att motparten har invändningar mot kravet bör man vända sig direkt till tingsrätten med en stämningsansökan.

    Om man vill att tvisten ska avgöras av domstol direkt ska man lämna in en lämna in en stämningsansökan, vilket kostar 900 om kravet är under 22 750 kr. Att inleda in rättegång är förenat med en ekonomisk risk då den part som förlorar målet i regel ska ersätta den andra parten för dennes rättegångskostnad.

    Er situation
    I ditt fall så har hyresgästen inte betalat elräkningen. Om ni har kommit överens (avtalat om) att elen ska ingå i hyran så har du med stor sannolikhet rätt till betalning för denna. Jag skulle råda dig att i första hand prata med hyresgästen för att se om ni kan komma till någon lösning. Om detta inte funkar kan du välja att vända dig till Kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande eller lämna in en stämningsansökan hos tingsrätten. Om hyresgästen vägrar betala efter att du kontaktat honom igen är det enligt min mening lämpligare att du vänder dig direkt till domstol. Eftersom rättegång är förenat med en ekonomisk risk finns det starka skäl att kontakta en jurist som kan hjälpa dig att argumentera för din sak. Vi på Fråga Juristen samarbetar med Familjens Jurist, hos vilka du kan boka tid för ett möte här.

    Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

     

    Saga Väfors
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden