Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Hyresavtal - uppsägning av hyresvärd

    Hej!

    Jag har hyr en lägenhet av en tant som gick bort den 13 juni 2018 och det är bara två lägenheter i huset, hennes och min. Enl hyresgästföreningen så har jag ingen besittningsrätt därför. Nu ska döttrarna sälja huset och en besiktningsman var här idag och nu kom de och sa att de kunde lägga ut huset till försäljning utan att bouppteckningen var klar. Jag pratade då med hyresnämnden om vad gäller om det blir en ny ägare med min uppsägning, gäller det fortfarande tre månader? Men hyresnämnden var inte säkra?? Jag är ensamstående med en 14 åring och en 18 åring och vart ska jag ta vägen om det inte är tre månader från att det är ny ägare säger upp mig?
    Jag har varit skötsam hela livet och ställs nu inför detta. Det är semester och bostadsmarknaden är dålig både när det gäller hyres och köpes.
     

    Rådgivarens svar

    2018-08-21

    Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en kort redogörelse för vad som gäller.

    I jordabalken finns inga regler avseende vad som händer med ett hyresavtal när hyresvärden gått bort. I sådana fall går hyresvärdens dödsbo in i dess ställning. Detta innebär således inga förändringar i rättsläget utan endast att nya parter har trätt in i avtalen. Hyresavtal regleras i 12 kap Jordabalken (JB). Ett hyresavtal kan gälla för bestämd tid eller obestämd tid, se 12 kap 3 § JB. Om det inte framgår någon bestämd tid av avtalet så anses hyresavtalet gälla för obestämd tid. Avtal på bestämd tid är avtal som är träffade för att upphöra vid en bestämd framtida tidpunkt. Enligt 12 kap 4§ JBså gäller olika uppsägningstid beroende på om det är fråga om hyresavtal på bestämd eller obestämd tid. Enligt bestämmelsen gäller en uppsägningstid på tre månader för avtal på obestämd tid.

    Om det är fråga om en bostadsrätt som hyrs ut gäller lagen om uthyrning av egen bostad. Enligt 3 § (se här) upphör ett avtal som ingås för bestämd tidatt gälla vid hyrestidens slut. Om avtalet istället har ingåtts på obestämd tidmåste det sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägningstiden för avtal på obestämd tid är även enligt denna lag tre månader enligt enligt 3 § 2 stycket (se här).

    Sammanfattningsvis gäller, oavsett vilken lag som tillämpas, en uppsägningstid på tre månader för avtal på obestämd tid. Faktumet att hyresvärden avlidit innebär därutöver endast att en ny part trätt in i avtalet (vanligen ett dödsbo).

    Hoppas att du fått svar på din fråga och ursäkta sent svar. Om du skulle behöva mer hjälp är du mer än välkommen att boka tid hos en av våra familjejurister på ett kontor nära dig.

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden