Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hus på ofri grund

Hej!
Min sambo och jag ska gifta oss nästa år (med ett eventuellt äktenskapsförord för hans företag och huset/tomten han äger då det är värt mycket pengar). Tanken är att om ett par år så ska vi bygga ett nytt hus på tomten där jag även vill vara delaktig när det kommer till lån osv. Kan jag låna pengar till ett hus vars
tomt jag inte äger?
Tanken är att min sambo ska ge en del till mig i sk gåvobrev så ifall något händer så har jag en trygghet. Men är det något som kommer förändras när vi gift oss? Eller han äger fortfarande både hus och tomt efter vi rivit det gamla och byggt ett nytt?

Rådgivarens svar

2019-03-08

Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor. 

Det är endast fastighetens ägare som kan pantsätta fastigheten. Därmed blir det endast din sambo som kan pantsätta fastigheten som säkerhet för ett lån. Normalt vill banken ha panträtt för att bevilja bostadslån. Det hindrar dock inte att du tar lån med säkerhet i något annat. Att få lån på ett hus på ofri grund (förklaras nedan) brukar dock inte vara lätt. 

Vad händer med fastigheten om ni gifter er? 

Skillnaden mellan sambo och gifta är i stort att man inte ärver varandra samt att vid upphörande av en sambo-relation är det endast sambo-egendom som ska delas vid separation. Samboegendom utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. Det innebär att en bostad som förvärvats innan samboförhållandet inleddes som regel inte kan utgöra samboegendom. Om din sambo förvärvade fastigheten innan ni träffades är det därmed inte samboegendom utan utgör hans enskilda egendom. Vill ni att fördelningen ska fungera på annat sätt måste ni skriva ett samboavtal. 

När man gifter sig förändras istället läget. All egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods och ska fördelas lika vid en ev. separation. För att ändra detta måste man skriva äktenskapsförord och förordna om att viss egendom ska utgöra enskild egendom.

Tecknar ni ett äktenskapsförord om att huset ska utgöra enskild egendom kommer det att tillfalla din partner vid en ev. separation. 

Enligt äktenskapsbalken 1 kap. 3 § råder var make för sin egendom. Notera att detta gäller under äktenskapet. Har din make köpt en fastighet råder han därmed över fastigheten. Om ni sedan bygger ett hus tillsammans på fastigheten och han betalar (låt säga halva) äger du därmed ett halvt hus på din makes tomt. Att äga ett halvt hus på enskild tomt är dock ingen hitt. Om ni skulle separera kan det bli svårt med hur huset och tomten ska säljas. Ett hus utan äganderätten till tomten blir nämligen ett hus på ofri grund. Det räknas till lös egendom. Renoverar ni huset som står på tomten eller utgör huset din makes enskilda egendom bör du akta dig från att investera pengar på en fastighet som aldrig kommer tillfalla dig. 

Slutsats: 

Om ni gifter er och du investerar i ett hus på en tomt som utgör din mans enskilda egendom kommer det inte tillhöra tomten utan istället utgöra lös egendom. Att äga ett halvt hus på någon annans tomt är dock ingen jag rekommenderar då det bl.a kommer bli svårt för dig att få lån samt blir komplicerat vid en ev. separation. För att reda ut läget rekommenderar jag er att boka tid med en jurist. Information om vad vi erbjuder hittar ni här

Vänligen, 

Elna 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden