Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur undviker man att ett barn som köpts ut från ett hus ärver detta längre fram?

Vi äger sommarhus ihop med olika stora andelar. Min far äger 50%, vi är 3 syskon som delar på återstående 50%. Alla syskon har lika stora lån på huset. Ett av syskonen vill bli utköpt.

1. Hur beräknar vi pris för utköpet?

2. Lånet ska väl inte betalas av oss andra utan något man får reglera själv när man blivit utköpt, alltså pris minus lån?

3. Hur gör vi med vår pappas del? Köper vi nu ut ett syskon halkar ju denne in igen vid arv? Om vår pappa inte vill skriva över huset på oss innan. 

4. Om vi inte kommer överens om pris kan det enskilda syskonet då tvinga oss övriga att sälja på offentlig auktion?  

Rådgivarens svar

2021-06-11

Hej, och stort tack för din fråga! Nedan kommer jag redogöra för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Regler för pris och lån vid fastighetsöverlåtelser

I allmänhet gäller s.k. avtalsfrihet för fastighetsköp, dvs. villkoren bestäms av köpare och säljare själva. Även vad som sker med ett befintligt lån på fastigheten bestäms av köpare och säljare till viss del. En möjlighet är att köparen betalar fullt marknadsvärde och säljaren på egen hand löser sitt lån. En annan möjlighet är att lånesumman dras av från priset och lånet tas över av köparen. Denna variant kräver dock i regel godkännande från långivaren, dvs. banken i vanliga fall.

Är det möjligt att förhindra att ett barn till en delägare ärver en del av dennes andel?

Om samtliga delägare ingår i samma familj och ett av barnen köps ut så kan det hända att den som köpts ut kommer att ärva en del av fastigheten vid den delägande förälderns död. Så behöver dock inte bli fallet eftersom arvingarna har stor frihet att själva besluta vem som ärver vad, så länge som varje arvinge får egendom till det värde hen har rätt till.  

Vill man försäkra sig om att en arvinge inte ska få viss egendom i arv, utan att denna istället ska gå till de övriga, kan detta göras genom ett testamente. Testamentet upprättas då av arvlåtaren (den vars arv som ska fördelas) och i detta anges vem eller vilka som ska ärva den specifika egendomen.

Viktigt att komma ihåg här är att varje bröstarvinge (arvlåtarens barn) alltid har rätt till sin laglott. Laglotten utgörs av hälften av arvslotten. Arvslotten är den del som tillkommer varje bröstarvinge, dvs. finns det tre bröstarvingar består varje bröstarvinges arvslott av en tredjedel av kvarlåtenskapen och laglotten en sjättedel.

Kan en delägare kräva att hela fastigheten bjuds ut på offentlig auktion?

Enligt 6 § samäganderättslagen har en delägare i en fastighet rätt att kräva att hela fastigheten bjuds ut på offentlig auktion. Detta gäller dock inte om delägarna avtalat om ett förbud mot detta.

En möjlighet att förhindra en sådan auktion är om en av delägarna begär klyvning av fastigheten. Då pausas auktionen tills frågan om klyvning är avgjord. Sker klyvning får inte auktion ske, sker ingen klyvning så genomförs auktionen, 7 § samäganderättslagen.

Klyvning av fastigheter

Fastighetsklyvning regleras i fastighetsbildningslagen (FBL). Klyvning innebär att fastigheten delas upp i mindre delar, s.k. lotter. Antingen klyvs fastigheten i en lott för varje delägare, eller i gemensamma lotter för flera delägare, 11 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (FBL). Dessa lotter kan sedan göras till nya, separata, fastigheter.

Rekommendation

Vad gäller pris och hur lånen ska hanteras är detta helt och hållet upp till er att bestämma. När det sedan kommer till möjligheten att förhindra att den som blir utköpt ärver en del och återigen blir ägare så rekommenderar jag att er far upprättar ett testamente. Det kan göras enkelt genom Familjens jurists online-tjänst.

Vad slutligen gäller möjligheten att bjuda ut fastigheten till auktion så har alla delägare i grunden en sådan rätt. Enda sättet att utesluta en sådan rätt helt är att avtala om ett förbud mot offentlig auktion. Vill man hindra en ansökan om offentlig auktion som redan gjorts så kan detta göras genom fastighetsklyvning som jag beskrivit ovan.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden