Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur stor del av en bostad är enskild egendom när kontantinsatsen betalas med enskilda medel?

Hej jag är i en Skilsmässa just nu och vår skilsmässa blev registrerad i juli 2018. Vi har tillsammans köpt en bostadsrätt Maj 2018 där jag har stått för kontantinsatsen men hon står som 30% ägare av den nya bostaden. Jag har ägt en bostadsrätt innan men sålde bostadsrätten 2015 för att köpa den nya bostadsrätten.
Vi har skrivit på en äktenskapsförord för den gamla bostadsrätten med 2 vittnen som har signerat, jag har även registrerat äktenskapsförordet hos skatteverket. Min exfru vill ha hälften av bostadsrätten.
Det jag undrar kan hon ta hälften eller 30% som hon står på kontraktet eller kan jag äga allt eftersom vi har ett äktenskapsförord från den förra lägenheten?

Rådgivarens svar

2018-08-19

Hej och stort tack för att du kontaktar Fråga Juristen. Nedan följer en redogörelse där jag förklarar vad som gäller utifrån de omständigheter som du har nämnt i din fråga. I ditt fall är det främst kapitel 7 äktenskapsbalken (nedan kallad ÄktB) som blir användbar.

Enskild egendom och giftorättsgods

Makars egendom är uppdelad i giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods är egendom som du äger men som vid en bodelning ska delas lika mellan makarna. Bodelningen går till så att allt det värde som giftorättsgodset har läggs ihop och sedan delas det lika mellan makarna efter att skulderna har blivit täckta. Enskild egendom däremot är egendom som du äger men som inte kommer att delas med den andra maken under bodelningen.

Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. För att det ska vara enskild egendom ska en av punkterna i 7 kap. 2 § ÄktB vara uppfyllda. Enligt paragrafen kan egendom exempelvis vara enskild till följd av ett äktenskapsförord. Vad som har trätt istället för egendom som varit enskild genom ett äktenskapsförord blir också enskild egendom som huvudregel.

Är din del av bostadsrätten enskild egendom?

I ditt fall antar jag att den tidigare bostaden var enskild egendom eftersom ni skrev ett äktenskapsförord. När du sålde den tidigare bostadsrätten använde du pengarna för att betala kontantinsatsen till den nya bostaden. Detta betyder att den del du äger i den nya bostadsrätten också blir enskild egendom eftersom den har trätt istället för den tidigare bostaden. Frågan är om det endast är kontantinsatsen som är att räkna som enskild egendom eller om hela den del du äger av bostaden är att se som enskild egendom.

Hur stor del av bostaden anses vara enskild egendom?

I fallet NJA 1978 s. 526 hade en tomträtt blivit köparens enskilda egendom trots att det endast var en mindre del av köpesumman som hade betalats med pengar som utgjorde enskild egendom. Resten hade betalats med lånade medel.

I fallet NJA 1995 s. 577 hade två makar gemensamt köpt fastigheter där makarna hade betalat hälften av kontantinsatsen vardera, resten hade finansierats med lånade medel. Den ena maken hade betalat kontant med enskild egendom och därmed ansågs dennes hälft vara enskild egendom. Även om det mesta av dennes hälft av bostaden hade betalats med lånade medel.

Hur mycket av bostaden äger du respektive din fru?

Slutsatsen av dessa rättsfall blir att hela den del du äger av bostadsrätten blir enskild egendom, och inte bara kontantinsatsen. Däremot äger du inte hela bostadsrätten själv, utan din fru äger 30 % eftersom hon står som ägare till så mycket enligt kontraktet. Det leder till att du äger 70 % av bostadsrätten och allt det är enskild egendom.

Resultatet av att du äger 70 % av bostadsrätten som enskild egendom är att den delen inte kommer att delas i en bodelning, din fru kan alltså inte komma åt den delen av bostaden. Det skulle däremot ha varit fallet om bostadsrätten var giftorättsgods. Troligtvis är dock hennes del av bostaden giftorättsgods eftersom hon inte har betalat något av kontantinsatsen själv.

Sammanfattning

I det här fallet äger din fru 30 % av den nya bostadsrätten som ni har eftersom hon står som ägare till så mycket enligt kontraktet. Det betyder att du äger 70 % av bostaden, och din del av bostaden är troligtvis enskild egendom. Detta gäller eftersom ni hade ett äktenskapsförord för en tidigare bostad som du ägde, och med pengarna från försäljningen av denna betalade du kontantinsatsen till den nya bostaden som då också blir enskild egendom. Eftersom din del av bostaden är enskild egendom kan din fru inte få den i en bodelning.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga på ett bra och lättförståeligt sätt. Om du har några följdfrågor på detta kan du alltid ställa dessa till Fråga Juristen. I annat fall önskar jag dig lycka till med separationen och hoppas att allt löser sig med bostadsrätten!

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden