Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur ska vi dela upp kostnaden för bostaden?

Min man och jag bor i ett hus där jag äger 6% och han 94%. Han ägde huset när vi flyttade ihop och gav bort 6% via gåvobrev efter att jag hade stått för en större utgift i vårt förhållande. Vi delar på driftskostnaderna men hur bör vi göra med hans lån samt ränta och amortering? Bör jag betala 6% på det?

Rådgivarens svar

2020-03-15

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse om vad som gäller i din situation. 

I frågan tolkar jag det som att ni är gifta eftersom du skriver min man, därför kommer jag i svaret att utgå ifrån att ni är gifta om så inte är fallet är du välkomman att skicka in en ny fråga.

Underhållsskyldighet

Den rättsliga regleringen för äktenskap hittas i äktenskapsbalken. När man är gifta ska var och en efter sin egen förmåga, bidra till underhållet som behövs för att makarnas gemensamma och personliga behov ska tillgodoses (6:1 äktenskapsbalken). Makarna ska alltså gemensamt ansvara för att bådas behov ska tillgodoses, ett av dessa behov är bostad. Om det sedan är så att det som den ena maken ska bidra ekonomiskt till, den makens personliga behov och betalningsansvar, inte räcker till och inte har tillräcklig inkomst att betala detta ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6:2 äktenskapsbalken). Makar ska därför gemensamt ansvara för att båda får sina behov uppfyllda.

Giftorättsgods

Det är också viktigt att kommentera att makarnas egendom är giftorättsgods (7:1 äktenskapsbalken), vilket innebär att vid eventuell äktenskapsskillnad ska egendomen delas upp i en bodelning. Det är bara egendom som är giftorättsgods som ska delas upp i bodelningen och inte egendom som är enskild egendom. Egendom kan vara enskild egendom om en make exempelvis fått egendomen i gåva, arv eller testamente med villkoret att egendomen ska vara enskild eller om det i äktenskapsförorden framkommer att egendomen är enskild (7:2 äktenskapsförord).

Din situation

Du och din man är underhållsskyldiga gentemot varandra, ni ska därför gemensamt ansvara för att era gemensamma och personliga behov blir tillgodosedda. Det finns inget lag som reglerar hur ni bör dela upp kostnaderna för lån, ränta och amorteringar. Det bästa är därför att ni kommer överens om hur ni ska dela upp kostnaden. Om ni inte är gifta är det andra lagar som gäller istället, svaret blir då ett annat. Har ni flera frågor eller funderingar kan ni kontakta en av våra duktiga jurister på Familjens Jurist till fast pris här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden