Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur ska min sambo göra för att överlåta andel i fastighet till mig?

Jag och min sambo har flyttat ihop i hans hus som han äger till 100%. Nu vill vi äga huset ihop och stå på lånen ihop 50/50. Han har gått in med ca 1,5 miljoner kontant i huset och jag har bara ca 375 000 att gå in med. Vid en eventuell separation i framtiden så vill vi båda få tillbaka de summor vi gått in med, och all eventuell vinst över det har vi sagt att vi delar 50/50. Huset är i dagsläget värderat till 6,4 milj och sambon har ett lån på 3,2 milj. Det ska väl också sägas att han har 2 barn och jag 1 barn sedan tidigare. Hur gör man detta rent praktiskt? Vi räknar och funderar men kommer inte fram till något bra svar och känner oss totalförvirrade bland köpekontrakt, skuldebrev och samboavtal.

Rådgivarens svar

2020-06-02

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Utgångspunkter och tillämplig lag

Vid besvarandet av denna fråga utgår jag från att huset är en fastighet. Detta innebär att jordabalken blir tillämplig. Även sambolagen blir tillämplig eftersom denna reglerar frågor mellan sambos.

Överlåtelse av fastighet mellan sambos

Jag förstår det som att du vill köpa en andel i din sambos fastighet. För att en överlåtelse av fastighet ska vara giltig måste köpehandlingen uppfylla vissa formkrav (jordabalken 4 kap 1 §). Dessa formkrav är:

  • köpehandlingen måste underskrivas av både säljare och köpare
  • köpehandlingen ska innehålla en uppgift om köpeskilling
  • köpehandlingen ska innehålla en förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen

När en sambo förvärvar andel i fastighet innebär det att denne tillsammans med sin sambo innehar fastigheten med samäganderätt (jordabalken 4 kap 8 §). Jag rekommenderar er att vända er till Familjens Jurist för upprättande av köpehandling.

För att förvärvet ska bli fullständigt skyddat räcker det emellertid inte med att upprätta en köpehandling. Man måste också ansöka om lagfart inom tre månader efter överlåtelsen (jordabalken 20 kap 1–2 §). Detta görs hos Lantmäteriet och sker först efter att köpehandlingen upprättats.

Vad gäller lånet kan jag tyvärr inte hjälpa er. Det vanliga när man tar över andel i hus är att man även tar över lånen, men detta måste godkännas av banken. Min rekommendation i denna del är dörför att kontakta banken. Min rekommendation är att göra detta innan ni upprättar en köpehandling för att vara säkra på att du faktiskt får stå på en del av lånet.

Samboavtal

Vid en bodelning mellan sambos ska värdet av samboegendomen läggas samman. Värdet av detta ska därefter delas lika mellan samborna (14 § sambolagen). Om man inte vill dela lika på samboegendomen behöver man upprätta ett samboavtal. Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna (9 § sambolagen). Hur man upprättar ett samboavtal är inget jag kan hjälpa er med. Jag rekommenderar er istället att vända er till Familjens Jurist där ni kan göra ett samboavtal online.

Sammanfattning och rekommendation

Vänd er först och främst till banken och hör med dem om du kan stå på en del av lånet. Därefter behöver ni upprätta både en köpehandling och ett samboavtal. I vilken ordning ni upprättar dessa spelar ingen roll, men det bästa är om ni upprättar dem ungefär samtidigt. När köpehandlingen är upprättad måste du ansöka om lagfart. Hur ni ska gå till väga för att upprätta köpehandling respektive samboavtal är inget jag kan hjälpa er med, men jag rekommenderar er som sagt att vända er till Familjens Jurist.

Jag hoppas ni känner att ni fick svar på era frågor. Har ni några fler funderingar är ni välkomna med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden