Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur ska en fastighet deklareras?

Jag och min syster har år 1992 köpt min mors sommarstuga. Vi har ett köpeavtal och köpesumman är 125 000 kr. Där står det att köpesumman skall erläggas genom att köparen till säljaren överlämnar en revers. Vi har en revers och min mor har gett mig och min syster en årlig gåva på 10 000 kr/person och på så sätt, så har vi egentligen aldrig betalat den här skulden.

Vi har nu sålt sommarstugan år 2019 och ska deklarera försäljningen i deklarationen. Ska de 125 000 kr betraktas om ett inköpspris i deklarationen? Betraktas istället den här lösningen som en gåva och blir det i så fall så att det är inköpspriset som min mor köpte stugan för år 1972 som blir inköpspriset?

Rådgivarens svar

2020-03-29

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag gå igenom reglerna kring kapitalvinstbeskattning vid försäljning av fastigheter, och hur säljaren ska beskatta en försäljning av en sommarstuga.

Deklarera en sommarstuga

När ett småhus säljs, och däribland en sommarstuga, ska säljaren deklarera försäljningen året efter köpekontraktet skrevs på. Säljaren ska då kapitalvinstbeskattas. Vinsten beskattas genom att försäljningspriset minskas med försäljningsutgifter, inköpspris, lagfartskostnad och förbättringsutgifter. Det som återstår (vinsten) ska därmed beskattas.

Uträkning görs alltså enligt följande:

Försäljningspriset
 − försäljningsutgifter
 − inköpspris och lagfartskostnad m.m.
 − förbättringsutgifter
 + återföring av uppskov
 = vinst eller förlust.

Inköpspriset är köpeskillingen för bostaden inklusive mark med tillägg för inköpsprovision, lagfartskostnad och eventuell utgift för inteckning i fastigheten. Om huset har överlåtits genom en gåva övertar gåvotagaren den tidigare ägarens inköpspris. Tillägg görs sedan för eventuella förbättringsutgifter.

Din situation

Jag tolkar din fråga som att du och din syster köpte sommarstugan av er mor, och att er mor även gav er en årlig gåva. Din fråga är därmed hur ni ska deklarera er försäljning av stugan. Min bedömning är att den gåva er mor gav er inte är kopplad till försäljningen av stugan. Det har inte upprättats ett gåvobrev gällande stugan, och det fanns heller ingen gåvoavsikt vid försäljningen av den. Det resulterar i att ni ska använda er av inköpspriset (125 000 kr) när ni deklarerar stugan.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar och känner att du behöver få ytterligare juridisk rådgivning, är du välkommen att boka en tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden