Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur ser jag till att jag äger så stor andel av ett hus som jag har betalat, när äganderätten utåt sätt skiljer sig från vad som faktiskt ska gälla?

Hej, Jag och min hustru är gifta och har båda barn sedan tidigare. Det finns inga gemensamma barn. Vi har ett äktenskapsförord som säger att all egendom so var och en av oss äger skall vara enskild egendom samt egendom som träder i dess ställe samt avkastningen på egendomen. Vi har nu för avsikt att köpa ett hus. Förutsättningen är att jag går in med ca 70% av köpeskillingen och min hustru med resterande 30%. Vi kommer att stå för huset till 50% vardera. Vad händer om vi skiljer oss? Har jag då gett min hustru en gåva i och med att hon äger 50% av huset, eller kan jag hävda att jag betalat 70% och hon 30%. Det går säkert att visa vid en skilsmässa. Men om jag dör, vad gäller då? Jag vill ju att mina 70% av huset skall gå till mina bröstarvingar.

Rådgivarens svar

2020-10-15

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Inledningsvis kommer jag gå igenom regleringen, för att därefter ge en rekommendation om vad du kan göra i din situation. Då ni har äktenskapsförord som till fullo reglerar egendomsförhållandena kommer jag inte beröra bodelningsreglerna. Det som istället är relevant är det äganderättsliga förhållandet avseende huset.

Äganderätten till huset

För själva äganderättsfördelningen av huset är det i första hand Samäganderättslagen som tillämpas. Presumtionen är då att, ”där ej annat förhållande kan visas”, ni anses äga lika stor andel vardera i huset (1 §). Ett bra sätt att alltid kunna visa ett annat förhållande är att ni ingår ett s.k. samäganderättsavtal där det bland annat anges hur stor andel var och en äger.

Din situation

Jag anser att det ni bör göra i situationen är att upprätta ett samäganderättsavtal, som tydligt anger och reglerar hur stor andel ni vardera äger av huset. Jag rekommenderar att boka tid med en av Familjens Jurists duktiga jurister om ni behöver hjälp med att upprätta samäganderättsavtalet. Avtalet reglerar även andra frågor, såsom hur det ekonomiska ansvaret för huset ska fördelas. När ett sådant avtal väl finns kommer det även kunna tjäna till bevissyfte för det fall äktenskapet skulle upplösas, eller om någon avlider. Då äktenskapsförordet anger att all egendom är enskild medför det således att de 70 % som du äger kommer förbli din enskilda egendom, både vid en skilsmässa och i det fall du avlider. Dina bröstarvingar kommer då ärva din faktiska (och inte bara din formella halva) andel av huset.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Kontakta oss gärna på nytt om du har några andra frågor.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden