Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur säkrar jag en rätt till vår gemensamma bostad?

Hej!
Vi bygger för tillfället ett hus där jag inte står med på lånen och jag lägger inte in några pengar i huset kontant.

Vi kommer bo i huset, jag, min pojkvän, vårt gemensamma barn samt hans barn från tidigare förhållande. 

Hur ska man göra för att allt med pengar ska bli rätt? Om jag lägger 10 000kr i månaden till vårt gemensamma konto som går till mat och förbrukningsvaror får jag då inget värde av huset? Med det menar jag att varför ska egentligen mina pengar gå till mat? När jag hellre hade velat att dem går till något vettigt 
som att amortera av lån så jag får något tillbaka av värde om vi skulle gå skilda vägar.

Jag menar ska jag betala 10.000kr i månaden i exempelvis 10 år till vår familj men då inte ha någonting av värde om vi går skilda vägar.

Hur lägger man upp allt gällande pengar om jag för tillfället inte kan äga huset. Jag kommer kunna göra det i framtiden. Men inte till en början då det har med detaljplan och styckning osv som behöver göras först.

Så hur ska man göra? För mig känns det inte rätt att mina pengar ska gå till mat, kläder förbrukning. Hur gör man vid en sådan här situation? Tacksam för hjälp av svar! :)   

Rådgivarens svar

2021-01-26

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag redogöra för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Samägande i fastighet

En fastighet kan överlåtas helt eller delvis. Den som äger en fastighet kan alltså när som helst under perioden av sitt ägande överlåta en andel av fastigheten till en annan person. En överlåtelse av andel i fastigheten innebär inte att en specifik geografisk del av fastigheten överlåts, utan istället är det en del av äganderätten som avses. Om t.ex. 10 % av fastigheten överlåts innebär det att 10 % av fastigheten ägs av den nya ägaren och vid en försäljning av fastigheten har denne rätt till 10 % av ersättningen.

En fastighetsöverlåtelse måste uppfylla de formkrav som anges i 4 kap. 1 § jordabalken. Avtalet måste ske i skriftlig form, innehålla uppgift om pris och förklaring av säljaren att en andel i fastigheten överlåts till köparen. Avtalet måste även vara underskrivet av både köpare och säljare. Enligt 4 kap. 29 § jordabalken gäller dessa krav även då andelen ges i gåva.

Dold samäganderätt

Samägande i samboförhållanden kan även uppstå genom s.k. dold samäganderätt. Dold samäganderätt innebär juridiskt inte någon direkt äganderätt, utan ett anspråk på att bli insatt som ägare i framtiden. Det blir oftast aktuellt vid bodelning mellan makar eller sambor eftersom den dolda samäganderätt då påverkar fördelningen. En dold ägare kan även bli insatt som öppen ägare genom att t.ex. gå till domstol och få sin äganderätt bekräftad.

Dold samäganderätt uppkommer kortfattat antingen genom att man är överens vid köpet att fastigheten ska ägas gemensamt (men enbart den ena står som ägare), eller genom att fastigheten köps för gemensamt bruk och den make/sambo som inte står som ägare bidrar ekonomiskt till köpet.

Rekommendation

Utifrån vad du beskriver så skulle jag säga att det är relativt troligt att du har en viss dold samäganderätt till fastigheten redan idag. Antingen pga. av att ni var överens vid köpet av fastigheten om att avsikten var att ni ska äga gemensamt. Om så inte är fallet lär dold samäganderätt uppstå genom att fastigheten uppenbarligen är avsedd för gemensamt bruk till vilken du lämnar ett ekonomiskt bidrag.

Huruvida dina månatliga betalningar till det gemensamma kontot kan ses som bidrag till fastigheten är visserligen något oklart. Det faktum att de sker så pass regelmässigt med fasta belopp talar dock för att se dem som det, och om det enbart är du i förhållandet som gör detta talar det ännu starkare för att det är ett indirekt bidrag.

För det fall att jag har missförstått dig och det därmed eventuellt inte föreligger dold samäganderätt så förstår jag dig som att du vill få till samäganderätt i ett senare skede. Då måste en överlåtelse ske från din pojkvän som uppfyller de formkrav som jag angett ovan. Priset bestämmer ni själva. Det kan även ske som en gåva till dig, dvs. för 0kr. Detta kan dessvärre först ske när det är möjligt för dig att bli ägare, eftersom ett avtal om att i framtiden överlåta andel i fastighet inte är giltig.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Om du vill ha vidare hjälp att utreda din eventuella rätt till fastigheten kan jag rekommendera dig att vända dig till Familjens jurists experter på fastighetsrätt.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden