Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur säger man upp ett hyreskontrakt?

Har förstått av era svar till frågeställare att det inte behövs skäl för uppsägning av privatuthyrningslägenhet. Men hur går man till väga?

Rådgivarens svar

2020-10-27

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Inledning

Jag förstår det som att du i egenskap av hyresgäst vill säga upp din hyresrätt. Svaret på din fråga kommer därför utgå från att så är fallet. Om jag har missuppfattat din fråga, dvs att du i egenskap av hyresvärd vill säga upp din hyresgäst, så får jag be dig återkomma med en ny fråga.

Uppsägning av hyreskontrakt från hyresgästens sida

Frågor om hyra regleras i jordabalkens 12 kap. En hyresgäst kan säga upp ett hyreskontrakt både skriftligt och muntligt (t ex genom mail, sms, rekommenderat brev eller vanligt brev). Om uppsägningen sker muntligen måste dock hyresvärden godkänna detta skriftligen för att en uppsägning ska ha ägt rum (jordabalken 12 kap 8 § första stycklet).

Som hyresgäst är du alltså fri att säga upp ett hyrekontrakt hur du vill. Skriftligen är dock att föredra eftersom hyresgästen har bevisbördan för uppsägningen, dvs det är hyresgästen som måste kunna bevisa att en uppsägning har ägt rum. 

Därutöver kan rekommenderat brev vara att föredra. Detta eftersom det blir lättare för dig att bevisa att du faktiskt har sagt upp hyreskontraktet. Vid rekommenderat brev anses nämligen uppsägningen ha tagits emot av hyresvärden när du lämnar in det rekommenderade brevet till postombudet. Uppsägningen är med andra ord inte beroende av att hyresvärden hämtar ut brevet eftersom uppsägningen anses ha skett ändå. Om du däremot skickar ett vanligt brev måste du själv kunna bevisa att hyresvärden fått din uppsägning.

Vad ska uppsägningen innehålla?

En uppsägning bör innehålla datum för uppsägningen, vilken bostad det gäller, vilken adress det gäller samt parterna till hyreskontraktet. Man behöver inte ange skäl för uppsägningen.

Avslutning

Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden