Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur överlåter man en del av en fastighet som gåva till sin sambo?

Hej !
Vi är sambos och äger 50% av vår fastighet vardera.
Pga sambos ekonomi ska hon ge sin del som gåva till mig så att jag står som ägare och ensam låntagare.
Hur gör man ?
Är det möjligt ?

Rådgivarens svar

2020-06-08

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Ge bort del av fastighet som gåva – gåvobrev
Gåva av fastighet eller del av sådan regleras i jordabalken (JB) 4 kap. När man ger bort en fastighet eller en del av en fastighet ska ett gåvobrev upprättas. Ett gåvobrev är ett dokument som visar att en gåva har givits samt vilka villkor överlåtelsen har innefattat. När en fastighet överlåts genom gåva gäller samma formkrav som vid köp, JB 4 kap. 29 §. Det innebär bland annat att gåvobrevet måste vara skriftligt och undertecknat av givaren och gåvotagaren. Det ska även tydligt framgå vad som ges som gåva (vilken fastighet och hur stor del) samt att det ges som en gåva, JB 4 kap. 1 §.

Lagfart
Vid en överlåtelse av fastighet eller ändringar i ägandet behöver gåvotagaren ansöka om lagfart hos lantmäteriet inom tre månader från att gåvobrevet upprättas, JB 20 kap. 1 § och 2 §. För att ansökan ska gå igenom behöver givarens namnteckning även vara bevittnad av två personer, JB 20 kap. 7 §.

Stämpelskatt
Lagfarten är förenad med vissa kostnader. Först och främst måste mottagaren av gåvan alltid betala en expeditionsavgift (825 kr). Om den som mottar gåvan även övertar lån kan det innebära att denne behöver betala stämpelskatt. Stämpelskatten regleras i stämpelskattelagen. Skyldigheten att betala sådan skatt uppstår om lånet som övertas överstiger 85 procent av föregående års taxeringsvärde för den andel av fastigheten som gåvan utgör (hälften i ert fall). Om så är fallet så gäller en stämpelskatt på 1,5 procent för privatpersoner. Skatten betalas på antingen andelens taxeringsvärde eller ersättningen för andelen beroende på vilken summa som är högst.

Observerera även att banken måste godkänna att ena sambon övertar betalningsansvaret för hela lånet för att det ska kunna ske.

Sammanfattning och rekommendation
Det är absolut möjligt att överlåta en del av en fastighet som gåva. Jag rekommenderar alltså att ni upprättar ett gåvobrev där detta sker. Ni bör dock beakta att det kan vara förknippat med vissa kostnader, särskilt om mottagaren ska överta lånet. Detta kräver även bankens godkännande. När ett gåvobrev upprättas är det av stor vikt att det blir korrekt utformat för att gåvobrevet ska bli giltigt samt för att undvika oklarheter och konflikter i framtiden. Hos Familjens Jurist kan ni enkelt och smidigt upprätta ett gåvobrev online till ett fast pris. Jag rekommenderar er att göra detta.

Det går även att boka tid för att få hjälp av en fysisk person med upprättande av gåvobrev eller ansökan om lagfart. Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden