Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur överlåter man 50% av lägenhet och bil på sambo?

Hej, min sambo har precis köpt en lägenhet, lägenheten står på hans namn och även lånet vi vill göra så att det står på bådas namn så att båda äger lägenheten 50/50 och att båda personerna är skyldiga att betala lånet tillsammans. Sen har jag köpt en bil och bilen och lånet står på mig, vi vill även göra så att bilen och lånet står på bådas namn. Hur går vi tillväga? Kan man göra det genom gåvobrev eller hur funkar det?

Rådgivarens svar

2020-06-06

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Jag ska nedan redogöra för vilka möjligheter som finns för att överlåta 50% av både lägenhet och bil på respektive sambo. Du skriver att det är en lägenhet som din sambo har köpt och jag tolkar det då som att det är en bostadsrätt, vilket jag kommer utgå från i mitt svar.

Gåva eller köp

När man vill överlåta ägandeandelar i en bostadsrätt måste en överlåtelsehandling upprättas, exempelvis ett köpekontrakt eller ett gåvobrev. För att ett köpekontrakt för en bostadsrätt ska vara giltigt måste vissa formkrav vara uppfyllda för att köpet ska vara giltigt. Det framgår av 6 kap. 4 § 1 st bostadsrättslagen att överlåtelsehandlingen ska vara skriftlig och undertecknas av säljare och köpare. Uppgifter om den lägenhet som avses ska finnas med samt pris. Samma formkrav gäller även för gåva. Vid överlåtelse av lös egendom krävs däremot ingen skriftlig handling.

Skatteeffekter vid överlåtelse av bostadsrätt

Det är även viktigt att ta hänsyn till eventuella skatteeffekter om lån ska övertas eller om någon betalning ska ske. Gåvor är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen) men det finns andra regler som aktualiseras om någon form av ersättning ges, antingen genom ett köp eller övertagande av lån. Övertagande av lån ses som en form av betalning. Vid blandat fång (där en del räknas som köp och en del som gåva) gäller delningsprincipen för bostadsrätter. Det innebär att den del som utgör ett köp ska beskattas medan den del som utgör gåva inte ska beskattas. Om hela överlåtelsen utgör ett köp gäller olika skatteregler beroende på om säljaren gör en vinst eller förlust (se mer om kapitalvinster och kapitalförluster i inkomstskattelagen).

Vad gäller i ert fall?

En bil utgör lös egendom och för att skänka bort/sälja andelar av en bil krävs ingen skriftlig handling för att gåvan/köpet ska vara giltigt. Det räcker att ni kommer överens om det muntligen. Men muntliga avtal kan ofta vara svåra att bevisa så därav kan det vara bra att få det skriftligt för att kunna bevisa äganderätten. Det kan vara bra att skriva ett samäganderättsavtal där ni, oavsett om en gåva eller ett köp sker, kan reglera hur den gemensamt ägda egendomen ska hanteras och förvaltas.

Vad det gäller lägenheten måste ni däremot upprätta ett skriftligt köpekontrakt eller gåvobrev som uppfyller formkraven jag har angett ovan. Bostadsrättsföreningen måste även godkänna nya medlemmar, 2 kap. 1 § bostadsrättslagen).

Rekommendation

För att överlåta bostadsrätten måste en överlåtelsehandling upprättas enligt de angivna formkraven. Min rekommendation är även att ni skriver en överlåtelsehandling för bilen, alternativt ett samäganderättsavtal, för att ha äganderätten nedskriven. Ni bör även beakta de skatteeffekter som uppstår. Rent praktiskt bör ni också kontakta banken för vid övertagande av lån. Familjens Jurist har erfarenhet av både gåvobrev, köpekontrakt och samäganderättsavtal. Familjens Jurist har en digital tjänst som gör att ni kan upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev. Ni har även möjlighet att boka ett fysiskt möte hos någon av juristerna om ni vill upprätta ett gåvobrev, ett köpekontrakt eller ett samäganderättsavtal. Om ni behöver hjälp med något av ovanstående eller om ni har ytterligare frågor i ärendet så tveka in på att kontakta Familjens Jurist! Hoppas ni fick lite vägledning kring hur ni kan göra!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden