Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur mycket avdrag på skatten får jag göra när jag hyr ut min villa?

Hej. Ifall jag äger 100% av en bostadsrätt och har haft den i över ett år och hyr ut den till någon person i max 2år med godkännande av bostadsrättsföreningen med ett års kontrakt åt gången mellan varje uthyrning så gäller schablonavdraget + övriga avdrag.

Men är det tillåtet för mig att samtidigt hyra ut en tvåplansvilla som jag också ägt i över ett år och som har två lägenheter i med separata ingångar till 2 familjer? och får jag då göra ett schablonavdrag per lägenhet eller blir det endast ett schablonavdrag + övriga avdrag för hela det huset även om den är uppdelad på två lägenheter för två olika familjer. Om det är tillåtet och avdragen gäller per specifik uthyrning samt om jag betalar skatt på alla överskott och uthyrningsperioden max är 2år på huset med de två lägenheterna är detta okej om jag skattar på överskottet eller är det förbjudet att göra så? Tack på förhand.

Rådgivarens svar

2021-06-10

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag redogöra för hur schablonavdraget fungerar och hur det påverkar din situation.

Skatteavdrag vid uthyrning av bostad

Den huvudsakliga lagen på skatteområdet är inkomstskattelagen (IL). Enligt 42 kap. 30 § IL så får ett schablonavdrag på max 40 000kr göras för de inkomster en person får från uthyrning av sin privatbostadsfastighet eller annan privatbostad. Detsamma gäller när en hyresrätt hyrs ut.

Privatbostad

En definition av vad som menas med ”privatbostad” ges i 2 kap. 8 § IL. Begreppet omfattar bostäder som ägs av uthyraren, t.ex. villor och bostadsrätter. För att bostaden ska anses vara just en privatbostad så krävs att ägaren eller någon närstående till den bor där permanent, åtminstone till övervägande del. När det gäller tvåfamiljshus är det tillräckligt att ägaren använder en ”väsentlig del” (c:a 40 %) av huset som sin permanenta bostad.

I vissa fall är det tillräckligt att ägaren avser att använda bostaden som permanent hem, men att hen för tillfället inte bor där. Det är inte tillräckligt att påstå att man har en sådan avsikt, det måste gå att styrka på något sätt, t.ex. genom att visa att man tillfälligt befinner sig på annan ort.

Om en bostad inte klassas som privatbostad gäller inte avdraget, och inkomsterna kan komma att klassas som inkomster från näringsverksamhet och skattas enligt dessa regler.

Tröghetsregeln

En bostad som har varit privatbostad tappar inte denna klassificering omedelbart. Den s.k. tröghetsregeln i 2 kap. 11 § IL innebär att trots ändrade förhållanden (t.ex. att bostaden hyrs ut) så fortsätter den vara en privatbostad en period framöver.

Det innebär att karaktären som privatbostad behålls under det kalenderår förändringen sker och efterföljande kalenderår. För att sedan inte förlora klassificeringen så måste villkoren för privatbostad åter uppfyllas innan det tredje kalenderåret gått ut. Viktigt att observera är alltså att det är kalenderåret som gäller, inte det datum som uthyrningen påbörjas.

Tvåfamiljshus

I ett hus med två separata bostäder så kan ägaren hyra ut dessa separat. Ett tvåfamiljshus är dock en privatbostadsfastighet. Schablonavdraget beviljas per privatbostadsfastighet och det är därför endast möjligt att erhålla ett avdrag för ett och samma hus, även om huset är uppdelat i två bostäder.

Rekommendation

Som utgångspunkt kan jag säga att du är berättigad till avdraget för huset, så länge som du eller någon närstående till dig åter använder bostaden som permanentbostad innan det tredje kalenderåret löper ut. Avdraget har du rätt till även om du samtidigt hyr ut en bostadsrätt.

Vad gäller frågan om du har rätt till ett eller två avdrag så framgår det av mitt svar ovan att avdraget ges per privatbostadsfastighet. Du har alltså endast rätt till ett avdrag för huset.

Vill du ha vidare hjälp med ditt ärende kan jag rekommendera dig att boka tid hos Familjens jurists experter på skatterätt som kan hjälpa dig med en mer grundlig genomgång av din situation.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden