Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur lång tid tar det för äganderätten att övergå?

Min sambo och jag äger halva fastigheten och nu vill vi att jag ska äga hela fastigheten, bilen och diverse andra saker. Hur ska man gå tillväga och får det verkan direkt? 

Rådgivarens svar

2020-01-31

Inledning

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Jag kommer att dela upp frågan då det är olika gåvokrav vid fastighet (fast egendom) samt bilen och diverse saker (lös egendom). Därefter kommer jag att ge svar på hur en gåva fullbordas och vilken tid det kan ta.

Gåva av fast egendom

Reglerna om fastighetsöverlåtelse hittar vi i kapitel 4 i Jordabalk. Här framgår det att reglerna om köp av fast egendom också används när man ska ge fast egendom i gåva. Följande formkrav krävs för att gåvan ska vara giltig:

- Det ska upprättas ett skriftligt avtal
- Avtalet ska undertecknas av båda parter 
- Avtalet ska innehålla en köpeskilling ( i ert fall noll kronor då det är en gåva)
- Det ska finnas en viljeförklaring, d.v.s. vilja att en överlåtelse ska ske.

Utöver detta måste gåvomottagaren ansöka om lagfart. Lagfartsansökan gör ni hos lantmäteriet. Detta ska göras inom 3 månader från förvärvet (alltså gåvan). En lagfartsansökan tar olika tid beroende på arbetsbelastningen hos lantmäteriet.

Gåva av lös egendom

En gåva av lös egendom kräver egentligen inte mer än ett överräckande med en vilja att ge och utan motprestation. För att gåvan helt ska fullbordas vid vissa egendomar krävs mer än detta. En bil kräver till exempel att ni ändrar äganderegistret, där skickar ni vanligtvis in en talong med den gamla ägarens och den nya ägarens uppgifter. När ägarbytet registrerats hos transportstyrelsen har gåvan fullbordats.

Slutsats

För att ni ska göra egendomen till din krävs det en gåva. Det är olika gåvoregler som gäller vid fast respektive lös egendom. För att gåvan av fast egendom ska bli giltig innan din sambo avlider krävs det att lagfartsansökningen har accepterats innan personen avlider. Gåvan är alltså först fullbordad när den nya personen erhåller lagfart. 

Den lösa egendomen kan ges utan några formkrav. Men för att du ska bli ägare för bilen krävs att ni skickar in en ansökan om ägarbyte till transportstyrelsen. För annan lös egendom kan ni skriva gåvobrev för att säkerställa att den lösa egendomen bytt ägare.

Rekommendation

Min rekommendation är att ni upprättar ett gåvobrev enligt reglerna om köp av fast egendom, att ni därefter ansöker om lagfart och hoppas att ni erhåller lagfarten innan din sambo avlider. Det är först då som du anses som ägare vilket resulterar i att fastigheten inte tillfaller din sambos barn. Familjens Jurist kan hjälpa er att upprätta dokumenten som krävs vid gåva av fast egendom

För den lösa egendomen behöver ni inte upprätta några dokument, men jag råder er till detta. Detta för att det kan styrka att egendomen bytt ägare och inte bara nyttjas av ägarens närstående. Även här kan Familjens Jurist hjälpa er att upprätta de dokument som kan upprättas vid gåva av lös egendom.

Förutom att upprätta ett gåvobrev till bilen måste ni även ändra ägare. Detta gör ni lämpligast genom att skicka in en blankett till transportstyrelsen.Utöver detta måste ni även ändra ägare på bilen, detta gör ni lämpli

 

Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga, om det är något ytterligare ni undrar över är ni välkomna att ställa ytterligar frågor till oss på Fråga Juristen.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden