Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur lång är uppsägningstiden för en bostadslägenhet?

Hyr en lägenhet i ett privatägt hus. I huset finns fem lägenheter, hyresvärden bor själv i en av dessa. Jag söker nu ett nytt boende, pga hyreskostnaden. Hur lång uppsägning har jag? I kontraktet står det 3 månader. Mitt kontrakt är inte tidsbestämt utan gäller tillsvidare. Har jag en månad eller tre månaders uppsägning?

Rådgivarens svar

2020-03-05

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse om vad som gäller i din situation.

Rättslig reglering för hyresgäster

Den rättsliga regeringen för hyresgäster hittas i jordabalkens tolfte kapitel och i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). 

Privatuthyrningslagen gäller i de situationen hyresvärden hyr ut en bostadstadslägenhet eller en del av en bostadslägenhet utanför näringsverksamhet för annat syfte än fritidsändamål (1§ privatuthyrningslagen). Denna gäller i princip i de fall som hyresvärden hyr ut sin egna bostad, som inte är en hyresrätt. Men om flera lägenheter är upplåtna av hyresvärden är det enbart för den första lägenheten som lagen är tillämplig på. I din situation framkommer det att huset är privatägt, men eftersom din hyresvärd hyr ut flera lägenheter är det bara det första hyreskontraktet som privatuthyrningslagen är tillämplig på. Lägenheten ska också hyras ut utanför näringsverksamhet. Om privatuthyrningslagen inte är tillämplig på din situation är det jordabalkens tolfte kapitel som är tillämplig. 

Eftersom det inte framkommer i frågan i om ditt hyreskontrakt är det första hyreskontraktet, om din hyresvärd har andra bostäder som han också hyr ut eller om hyresvärden bedriver uthyrningen som näringsverksamhet så görs en genomgång på båda lagarna.

Uppsägningstid

Beroende på vilken lag som blir tillämplig på din situation blir uppsägningstiden olika långa. Om privatuthyrningslagen är tillämplig på ditt hyresavtal har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast en månad från uppsägningen (3§ 2st privatuthyrningslagen). Detta innebär att om du till exempel säger upp hyresavtalet den 7 mars så upphör hyresavtalet att gälla den 30 april. Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i privatuthyrningslagen är till nackdel för hyresgästen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen (2§ privatuthyrningslagen). Så om ett avtalsvillkor sätter hyresgästen i en sämre situation så är villkoret utan verkan. I ditt hyreskontrakt står det att uppsägningstiden är tre månader, vilket är till nackdel för hyresgästen och är därför utan verkan. Om privatuthyrningslagen är tillämplig är uppsägningstiden en månad.

Är privatuthyrningslagen inte tillämplig gäller istället jordabalkens tolfte kapitel, då har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen (12:5 jordabalken), vilket är detsamma som i ditt hyreskontrakt. Detta innebär att om du säger upp hyresavtalet den 7 mars så upphör hyresavtalet att gälla den 31 juni. 

Din situation

Beroende på vilken lag som är tillämplig på din situation blir uppsägningstiden olika långa. Privatuthyrningslagen gäller enbart på den första lägenheten som din hyresvärd hyr ut om denna hyrs ut utanför näringsverksamhet. Gäller privatuthyrningslagen så har du en månads uppsägningstid trots att det i ditt hyreskontrakt står tre månader. Gäller inte privatuthyrningslagen är uppsägningstiden istället tre månader. 

Jag har inte tillgång till all information och kan därför inte ge dig ett tydligare svar. Därför kan du kontakta en jurist för att få ett mer exakt svar och ni kan diskutera samtliga omständigheter. Här kan du få kontakt med en av våra duktiga jurister på Familjens Jurist till fast pris.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden