Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur köper man in sig i en bostad?

Hej! Jag är sambo med en man sedan 2015. Han är änkeman sedan 2004, han och hans fru fick två barn. Det delades aldrig ut något morsarv, vad vi vet, pga att barnen var minderåriga? Hur gör vi för att lösa morsarvet om jag vill köpa in mig i bostaden? Handlar det om vad bostaden var värd 2004 eller är det dagslägets värde som gäller?

Rådgivarens svar

2020-09-08

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Din fråga rör överlåtelse av bostad och för det gäller lite olika regler om det rör fast egendom som regleras i Jordabalken (JB) eller en bostadsrätt som regleras i Bostadsrättslagen. Jag kommer nedan förklara översiktligt vad som gäller vid de olika situationerna. Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB) vilka jag kommer redogöra för nedan, men dessa påverkar egentligen inte din möjlighet att köpa in dig i bostaden.

Formkrav för att köpa in sig i bostad
Enligt 6:4 Bostadsrättslagen ska man vid överlåtelse av bostadsrätt upprätta ett skriftligt avtal, som skrivs under av både köparen och säljaren och som innehåller uppgifter om vilken lägenhet det rör sig om samt priset.

Om det istället rör fast egendom så måste en köpehandling upprättas och i den ska priset och överlåtelseförklaring framgå, 4:1 JB. Köpehandlingen ska undertecknas av både köparen och säljaren. Därefter måste köparen söka lagfart för fastigheten inom tre månader från köpet, 20:1-2 JB. För att lagfart ska kunna erhållas måste köparen och säljarens underskrifter på köpehandlingen bevittnas av två personer, 20:7 JB.

Priset
I Sverige råder avtalsfrihet vilket innebär att parterna i princip helt fritt kan komma överens om priset för att köpa in sig i en bostad. Om priset skiljer sig allt för mycket från marknadsvärdet kan köpet dock komma att betraktas som gåva vilket får skatterättsliga konsekvenser. Med det sagt så är dagens marknadsvärde för många ett vanligt riktmärke vid överlåtelser av bostäder och för att ta reda på det kan en mäklare anlitas.

Gemensamma barns arv när den avlidne var gift
Barn till den avlidne kallas bröstarvingar och ingår i första arvsklassen. Det innebär att barnen ärver i första hand, 2:1 ÄB. Om den som avlidit var gift så går dock kvarlåtenskapen som huvudregel först till den efterlevande maken, 3:1 ÄB. Gemensamma barn får därför ut sitt arv först efter att båda makarna avlidit, så kallat efterarv. Den efterlevande maken ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt om inget annat har bestämts genom testamente. Det innebär att efterlevande make blir ägare till egendomen och exempelvis har rätt att sälja egendomen.

Er situation
Du kan absolut köpa in dig i din sambos bostad trots att barnen inte fått ut sitt arv från modern. Vilket pris du ska betala kommer du och din sambo överens om, men som nämnts ovan kan köpeskillingens storlek ibland påverka om överlåtelsen ses som köp eller gåva. Oavsett om det rör fast egendom eller bostadsrätt så finns en del viktiga formkrav för att köpet ska anses giltigt. Därför skulle jag rekommendera att ni tar kontakt med en jurist hos Familjens Jurist som kan hjälpa er att upprätta ett köpekontrakt. Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden