Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur kan sambo bli delägare i andra sambons fastighet?

Hej! Jag fick i form av gåva överta min släktings hus och har nu tillsammans med min sambo renoverat det. Det är jag som står som ägare på fastigheten. Hur ska vi gå tillväga om vi vill att båda två ska stå som ägare på fastigheten? Vi har gått in med ungefär lika mycket pengar vardera på renoveringen om det kan vara av betydelse.

Rådgivarens svar

2020-05-02

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Det finns olika möjligheter i er situation. Jag kommer att redogöra för tre olika alternativ. Inledningsvis kommer jag redogöra för hur regleringen ser ut för sambor innan jag går in på de olika alternativen.

Sambors gemensamma bostad

Det framgår av 3 § sambolagen att sambors gemensamma bostad utgör samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning. Detta förutsatt att ena sambon inte fått samboegendomen exempelvis som gåva eller genom testamente med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda, 4 § sambolagen. Samboegendomen ska fördelas mellan samborna vid en begäran om bodelning, 8 § sambolagen. Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Avsikten med förvärvet är avgörande. Egendom som erhållits genom arv eller testamente kan mer sällan sägas ha förvärvats för gemensam användning. Det låter på din fråga som att avsikten var att du skulle ta över fastigheten själv, men samtidigt har din sambo lagt in lika mycket pengar som dig i renoveringen vilket får mig att tro att avsikten var att ni skulle bo där tillsammans. Då jag inte vet något om gåvans utformning kan jag inte med säkerhet säga huruvida fastigheten kan ses som samboegendom, men det kan konstateras att det inte är någon garanti för att din sambo ska få ta del av fastigheten vid en eventuell bodelning. (Planerar ni inte att bo i fastigheten är det inte att anse som gemensam bostad och därav har din sambo ingen rätt till fastigheten som samboegendom.)

Hur kan din sambo bli delägare i fastigheten?

Som sagt så finns det ingen garanti för att din sambo har rätt att ta del av fastigheten vid en eventuell bodelning enbart i form av sambo. Det finns flera olika lösningar på detta och jag kommer att redogöra för tre alternativ. Det första alternativet är att ni gifter er med varandra. Det påverkar dock inte ägarförhållandena, men det innebär att huset skulle delas lika mellan parterna vid en eventuell bodelning (se bl.a. 10 kap 1 § äktenskapsbalken).

Ett annat alternativ är att din sambo köper in sig i huset genom att ni kommer överens om en köpeskilling. Vid en försäljning skulle ni då dela på vinst/förlust. Du nämner att ni har gått in med ungefär lika mycket pengar i renoveringen, så en eventuell köpeskilling skulle då förslagsvis kunna motsvara hälften av fastighetens ursprungsvärde innan renoveringen. Av 4 kap. 8 § jordabalken framgår att den som köper andel i en fastighet blir samägare till fastigheten med övriga delägare.

Ytterligare ett alternativ är att du ger hälften av fastigheten i gåva till din sambo. Då bör ni upprätta ett gåvobrev som uppfyller formkraven i jordabalken (se 4 kap. 29 § och 4 kap 1-3 §§ jordabalken). Avtalet måste vara skriftligt, du måste utrycka en vilja att ge halva fastigheten i gåva och båda ska skriva under avtalet. Era underskrifter måste även bevittnas av två personer. Ange också vilken fastighet gåvan avser, datum samt eventuella villkor.

Sammanfattning och råd

Köp av fastighet och gåvobrev gällande fastighet har samma formkrav, så ni måste ta ställning till om huset kanske var värt en del redan innan renoveringen och att din sambo därför bör köpa in sig eller om ni ska skriva ett gåvobrev där du skänker bort 50% av fastigheten. Om giftermål är ett alternativ så är det också en lösning.

När din sambo har blivit delägare till fastigheten måste det ansökas om lagfart hos Lantmäteriet enligt 20 kap. jordabalken. En sådan ansökan ska göras inom tre månader från det att ni upprättat överlåtelsehandlingen.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Skulle ni behöva hjälp med att upprätta någon av dessa handlingar kan Familjens Jurist hjälpa till. De har en online-tjänst där ni kan upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev till en billigare peng. De kan även hjälpa till vid frågor kring lagfart samt vid frågor kring köpekontrakt. Vill ni boka ett fysiskt möte hos en jurist kan ni göra det här.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden