Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur kan man hjälpa en demenssjuk med försäljning av bostadsrätt?

Hur kan man gå tillväga för att sälja en bostadsrätt för en person med Alzheimer, 95 år. det gäller min mammas lägenhet. Vi har ingen fullmakt för detta och hon kan inte underteckna en sådan nu pga. sin sjukdom.

Rådgivarens svar

2020-11-03

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Den som inte kan hantera sin ekonomi själv exempelvis p.g.a. sjukdom kan behöva en god man eller en förvaltare. Jag kommer nedan förklara skillnaden mellan dessa samt hur ni kan gå till väga.

Skillnaden mellan god man och förvaltare
En person som har svårt att hantera sin ekonomi, sköta kontakter med myndigheter eller som behöver hjälp med att begära rätt vård och omsorg kan få en god man eller förvaltare, 11:4 och 11:7 Föräldrabalken.

Den stora skillnaden mellan en god man och en förvaltare är att ett förvaltarskap är mer ingripande. Medan ett godmanskap är en frivillig insats som huvudmannen, d.v.s. den som har den gode mannen, måste samtycka till, så är förvaltarskapet en tvångsåtgärd och får bara utses när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp.

En god man har ingen bestämmanderätt över huvudmannen och allt som den gode mannen gör för huvudmannens räkning måste ske med dennes samtycke. Det innebär att huvudmannen har kvar sin s.k. rättshandlingsförmåga och därmed har full rätt att bestämma över sina egna angelägenheter och kan ingå avtal. Den gode mannen kan därför anses hjälpa sin huvudman att bestämma, vilket kan uttryckas som att gode mannen är en “tillsammans-med-person.” Den som får en förvaltare å andra sidan förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltaren kan, för att skydda huvudmannen, helt ta över och föra huvudmannens talan mot hans eller hennes vilja inom ramarna för uppdraget. På det viset kan man säga att förvaltaren har rollen av en “i-stället-för-person”.

Ansöka om god man/förvaltare
Det är tingsrätten där personen som behöver god man/förvaltare bor enligt folkbokföringen som beslutar om en person ska få god man/förvaltare. Den som behöver en god man/förvaltare kan antingen ansöka själv, eller så kan en nära anhörig göra ansökan. Därutöver kan kommunens överförmyndare hjälpa till med ansökan och de handlingar som ska skickas med.

Er situation
Som du själv skriver så kan troligtvis inte din mamma upprätta en giltig fullmakt i sitt nuvarande tillstånd. Detta eftersom fullmaktsgivaren måste förstå den rättsliga handlingen, dess innebörd och konsekvenser för att fullmakten ska vara giltig. Huruvida en god man eller en förvaltare är lämpligast beror antagligen på hur långt gången hennes sjukdom är. Här kan du läsa mer om hur ansökan görs: https://www.domstol.se/amnen/familj/god-man-och-forvaltare/. Om du har fler juridiska frågor kan du kontakta Familjens Jurist. T.ex. så skulle de kunna hjälpa till med frågor rörande försäljningen av bostadsrätten, eller upprättande av en framtidsfullmakt för att förekomma den situation som din mamma är i nu. Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden