Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur kan man ge bort halva fastigheten till sin make/maka?

Vår villa ägs idag till 100% av min fru. Fastigheten är obelånad och vi har inga skulder. Finns det några nackdelar om detta ändras så att vi äger 50% var? Vi planerar en större renovering av vårt hus och rotavdraget kan i nuläget bara utnyttjas av min fru. Hur skall man på enklaste/ billlgaste sättet göra?

Rådgivarens svar

2019-09-26

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor!

Nackdelar eller fördelar med att äga huset till 50% vardera 
Ett ägande som är till fördel för ena maken kan vara till nackdel för den andre.  Vad det innebär att din fru äger huset till 100% beror på om fastigheten är giftorättsgods eller enskild egendom. Är det enskild egendom är det endast hon som har rätt till fastigheten vid en skilsmässa. Är det giftorättsgods har ni dock rätt till hälften var. Dock är det din fru som äger fastigheten varför den i förstahand kommer hamna på hennes lott och du kommer att kompenseras med annan egendom. Andra aspekter som spelar in är om er fru skulle gå bort oh ni har särkullbarn som vill få ut sitt arv. Precis som du nämner kan det även vara fördelaktigt att äga fastigheten tillsammans för att kunna göra rot-avdrag. 

Hur ändrar vi ägandet?
Det finns i princip två olika sätt att dela på egendom mellan makar under ett äktenskap, antingen genom gåva eller genom att man genomför en bodelning under äktenskapet. Det smidigaste är dock en gåva men jag kommer förklara båda för dig. 

Gåva
Makar kan princip som vilka andra personer som helst gå gåvor sinsemellan och eftersom gåvoskatten är avskaffad spelar det ingen roll vad fastigheten är värd. Dock måste ni då beakta de krav som ställs i lag för att gåvan ska bli juridiskt giltig. 

Först bör ni formulera en gåvohandling, så som ett gåvobrev. Det är ett avtal där det framgår vad som ges bort, i ert fall halva fastigheten. Formkraven för gåvobrevet finns i Jordabalken 4 kap. Enligt Jordabalken 4 kap. 29§ är det samma formkrav som gäller vid gåva av fastighet som för köp. Det innebär att följande ska vara uppfyllt: 
1. Skriftligt 
2. Det ska innehålla en förklaring att givaren överlåter del av fastigheten som gåva
3. Givarens och mottagarens underskrifter  
Om gåvomottagaren ska söka lagfart med gåvobrevet ska även gåvobrevet bevittnas av två personer. 

Registrera gåvan 
När gåvohandlingen har upprättats bör den registreras hos skatteverket för att den ska bli giltig i förhållande till givarens borgenärer. För att registrera den hos skatteverket bör ni i gåvohandlingen ange personnummer så att skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter. Ni måste även betala en ansökningsavgift till skatteverket på 275 kr. Gåvohandlingen ska sedan skickas i original till skatteverket. Mer information om hur ni går tillväga för att registrera er gåvohandling finner du här. 

Om handlingen uppfyller kraven för skatteverket in uppgiften om gåvan i äktenskapsregistret. 

Lagfart 
När ni har registrerat gåvan ska ni söka om lagfart. Ni kommer då behöva betala en expeditionsavgift på ca 800 kr. Lagfarten ska ansökas inom tre månader från att gåvobrevet har undertecknats (det framgår av jordabalken 20 kap. 1&2 §§). När lagfarten godkänts är ni hälften ägare av fastigheten. 

Bodelning under bestående äktenskap
Ett annat alternativ är att genomföra en bodelning under bestående äktenskap. Precis som man gör en bodelning när ena parten går bort eller när parterna vill gå skilda vägar kan man göra det under ett bestående äktenskap och då välja att endast ta upp viss egendom. Det gör man hos skatteverket. Generellt är det dock enklare att ge bort det som gåva och eftersom det inte finns några lån som ska övertas kommer det inte bli fråga om stämpelskatt varför det inte finns någon större mening med att göra en bodelning såtillvida ni inte vill dela upp lån eller omfördela äganderätt och ekonomi ytterligare. 

Slutsats
För att omfördela äganderätten av villan kan din fru ge halva fastigheten som gåva. För att uppfylla de krav som ställs på gåvohandlingen för att den ska bli giltig gentemot borgenärer samt för lagfartsansökan rekommenderar jag er att anlita en jurist. Information om vad vi erbjuder hittar du här. 

Lycka till! 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden