Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur häver jag ett servitut som inte längre används?

Hej, Jag bor på en fastighet med ett avtalsservitut på en liten grusväg. Detta servitutet är ca 20 m och enligt innefattar till 90% inom min tomtgräns. Detta servitut uppstod pga fastigheten bredvid skulle kunna köra in och ut ur sitt garage. Idag 53 år senare så har inte fastigheten längre något garage och inte heller någon garagedörr. Kan jag idag häva detta servitut och hur går jag tillväga? Tack på förhand. 

Rådgivarens svar

2020-08-07

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en generell redogörelse över vad som gäller följt av en rekommendation över hur du kan gå vidare med ditt ärende.

Avtalsservitut 

Ett avtalsservitut innebär att en fastighetsägare avtalar med en annan fastighetsägare om att den ena fastigheten ska få nyttja något som finns på den andra fastigheten. Det kan röra sig till exempel om en brunn, en väg eller ett förråd. För att ett avtalsservitut ska gälla krävs, enligt 14 kap 5 § Jordabalken, att avtalet är skriftligt upprättat och där det framgår vilka fastigheter det rör och vad ändamålet med avtalet är. 

Det finns inget krav på att servitutet ska skrivas in i fastighetsregistret. Om servitutet däremot ska gälla mot kommande ägare behöver servitutet skrivas in. I annat fall upphör servitutet att gälla vid en försäljning av fastigheten. 

Din situation

Det framgår inte av frågan om servitutet är inskrivet i fastighetsregistret eller inte. Jag tolkar det dock som att så är fallet varför andra möjligheter att häva servitutet presenteras nedan. Skulle det inte vara inskrivet i fastighetsregistret upphör däremot servitutet att gälla i samband med att grannfastigheten säljs. Det kan därför räcka med att undersöka om servitutet är inskrivet i fastighetsregistret, och - om så inte är fallet - se om grannfastigheten har sålts sedan servitutet avtalades.

Då jag misstänker att servitutet är inskrivet finns det ytterligare sätt att häva det. Som utgångspunkt ska ett servitut fortsätta gälla, men om den härskande fastigheten har överskridit sina rättigheter eller inte gjort vad som ålagt denne (typiskt sett betalat) kan servitutet hävas. 

Om servitutet inte längre nyttjas

I din situation verkar servitutet inte längre nyttjas. I sådana fall kan du tala med grannfastighetens ägare om att av denna anledning häva servitutet genom att tillsammans skicka in en ansökan om detta till Lantmäteriet. Om du inte kommer överens med grannfastighetens ägare kan du skicka in en ansökan till Lantmäteriet själv med hänvisning till 7 kap 5 § 2 st fastighetsbildningslagen vilket stadgar att om ett servitut inte används eller anses övergivet får det hävas. 

Om du behöver hjälp med att upprätta ett nytt avtal eller har mer frågor kring servitut kan du vända dig till Familjens jurist med din fråga. 


 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden