Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur hanteras samägd fastighet efter separation?

Hej! Jag äger en fastighet tillsammans med mitt ex 50/50, nu vill han sälja, jag har inte råd att köpa ut honom och har inget annat boende i nuläget. Min fråga är eftersom han inte har betalat sin del av lån och försäkring på huset sen ca. 3 år tillbaka så undrar jag vad han har för rättigheter egentligen?Han har heller inte bott i huset sen 3 år eller mer, bara hans saker har bott här. Det ända bevis som finns är att det inte gjorts någon överföring av pengar från honom på det gemensamma bankkontot sen ca. 3 år. Något jag borde kolla upp och hur gör man...? :-(

Rådgivarens svar

2018-02-07

Hej, 

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag ska nedan redogöra för vad som gäller. 

Det saknas uttryckliga stadganden för vad som gäller när den ena parten bor kvar i den gemensamma bostaden och den andra flyttat till nytt boende. Det är således möjligt att själva komma överens om hur kostnaderna ska fördelsas. Jag ska nedan redogöra för vad domstolsavgörande från Högsta Domstolen (HD) säger på området och hur det i praktiken oftast går till.

Dubbla boenden
Det vanligaste vid en separation är att parterna själva kommer överens om vem som ska bo kvar och vem som ska flytta under perioden parterna inte har hunnit göra en bodelning. Den som bor kvar ska då stå kostnaderna för driften för det boendet, exempelvis vatten, el, försäkring och ränta på bolånen. Det brukar anses rimligt att inte räkna amortering och fastighetsskatt till utgifter för bostaden. Den som flyttar erlägger ersättning för den nya bostaden. Om den kvarboende parten inte betalar dessa kostnader bör det tas upp som ett kostnadsanspråk vid bodelningen. 

Nyttjanderättsersättning
Rättsfall på området förespråkar att den kvarsittande parten i den gemensamma bostaden även ska utge ersättning för nyttjandet av den andres egendom, som en form av hyra. Avgörandet NJA 2006 s. 206 avsåg sambor, men HD uttalade att samma princip borde gälla makar. I fallet uttalade HD att den betalningsfria nyttjandetiden för den kvarboende parten bör begränsas till ett par månader efter separationen eller att nyttjanderättsersättning rentav ska utgå redan från separationen om parterna inte enats om annat. Omständigheterna i det enskilda fallet får helt enkelt avgöra men det kan utifrån andra rättsfall på området anses att denna typ av ersättning inte bör utgå förrän efter ca ett år om parten har flyttat frivilligt. Annat kan vara fallet om den kvarboende t.ex. byter lås på bostaden och på så sätt kastar ut den andra.

Hur stor ska ersättningen vara? 
Att föredra är oftast att vardera make står kostnaderna för sitt boende. Beräkning av nyttjanderättsersättningen finns i förarbetena till lagen om  uthyrning av privatbostad, som anger att ersättningen ska uppgå till fyra procent av bostadens marknadsvärde. 

Påkalla försäljning av fastighet
Det framgår inte om ni var gifta eller sambos och om ni gjort en bodelning eller inte. Men när en fastighets samägs är samäganderättslagen tillämplig. Har du inte möjlighet att köpa ut honom är det naturliga att sälja fastigheten på den öppna marknaden. Enligt 6 § samäganderättslagen har någon som samäger en fastighet möjlighet att ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas på offentlig autkion om den andra parten inte kan visa att det finns synnerliga skäl för att så inte ska ske. Vad som anses utgöra synnerliga skäl har tolkats restriktivt i praxis.  

Sammanfattning 
Om du har bott och nyttjat er gemensamma bostad får det anses vara korrekt att du också står driften för den fastigheten. Risken finns även att ditt ex begär någon form av nyttjanderättsersättning då du under flera års tid ensam nyttjat fastighet ditt ex äger till viss del. Dock bör amortering och fastighetsskatt utgöra en sådan utgift som ska delas mellan er. Det är möjligt för ditt ex att påkalla försäljning av fastighet. Att du inte har ett annat ordnat boende torde inte vara sådana skäl som medför att fastigheten inte kan säljas. 

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till! Behöver ni hjälp är ni varmt välkomna att boka tid med våra jurister, det kan du göra här.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden