Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur görs en uppsägning av inneboende?

Hur är det korrekta sättet att delge sin inneboende en uppsägning?
Måste den inneboende skriva på uppsägningen eller räcker det att bara överlämna den/lämna den på en plats som han inte kan hävda att han inte sett den ex på sängen?

Rådgivarens svar

2020-10-22

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här följer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om hur en uppsägning ska ske och delgivning
Om man som hyresvärd vill säga upp sin hyresgäst ska uppsägningen enligt 12 kap. 8 § jordabalken var skriftlig. Om hyresförhållandet dock har varat i mindre än tre månader i följd vid tiden för uppsägningen, får uppsägningen ske muntligt. Om hyresförhållandet har varat i längre än tre månader, och uppsägningen alltså ska ske skriftligt, bör också hyresvärden i uppsägningen ange anledningen till att hyresavtalet ska upphöra. Det är också viktigt att uppsägningen är tydligt formulerad, så att hyresgästen förstår att hyresavtalet blir uppsagt.

Kravet är alltså att uppsägningen ska ske skriftligen. För att som hyresvärd vara säker på att man kan bevisa att en giltig uppsägning har skett, ska uppsägningen skickas med rekommenderat brev till hyresgästen. Det finns inget krav på att hyresgästen ska skriva under uppsägningen eller på något annat sätt ”gå med på” att den har blivit uppsagd. Det räcker dock inte att t.ex. skicka en uppsägning via e-post eller att skriva ut en uppsägning och lämna i hyresgästens rum, utan det ska skickas ett rekommenderat brev.

Din situation
Om din inneboende har hyrt av dig i över tre månader, måste uppsägningen alltså ske skriftligen. I sådant fall bör du skicka ett rekommenderat brev med en uppsägning, där det tydligt framgår att du säger upp hyresavtalet och varför. Om du lämnar över uppsägningen på något annat sätt är det inte säkert att du kommer lyckas bevisa att en uppsägning har skett på rätt sätt ifall det blir en tvist.

Om du vill ha hjälp i en framtida process eller med framtida hyresavtal kan jag rekommendera Familjens Jurist, som är experter på hyresrätt.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden