Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur gör man för att överlåta en andel i bostadsrätt?

Jag är 21 år gammal. Jag är det enda barnet i familjen. Vi bor i en lägenhet och mina föräldrar är båda ägare. Mina föräldrar vill att jag ska bli tredje ägare i lägenheten jag också. Denna lägenhet har bolån som mina föräldrar har ansvar för som dras av min pappas konto. Vad kan vår familj göra för att jag också ska bli ägare i lägenheten?

Rådgivarens svar

2020-12-16

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Du undrar hur dina föräldrar kan överlåta del av sin bostadsrätt till dig. Jag redogör därför för några av de tillämpliga bestämmelserna i bostadsrättslagen och avslutar med en rekommendation utifrån er situation. 

Regler om bostadsrätt

Den rättsliga regleringen om bostadsrätter finns i bostadsrättslagen. Där regleras bland annat upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt samt medlemsskap i bostadsrättsföreningen. Det måste finnas en bostadsrättsförening och den som äger hela eller delar av en bostadsrätt måste också vara medlem i föreningen (1 kap. 1-3 §§). En bostadsrättsförening har också egna stadgar som bland annat uppställer villkor för medlemsskap (2 kap. 1 §). Ett sådant villkor kan exempelvis vara att den som ska beviljas medlemsskap i föreningen ska vara bosatt där. 

Att överlåta bostadsrätt

En bostadsrätt kan överlåtas till någon annan exempelvis genom köp eller gåva. Det går även bra att överlåta en viss andel av bostadsrätten. Däremot är det endast makar och sambor som har laglig rätt att samäga bostadsrätt. Detta innebär att om en andel i bostadsrätten överlåts till någon annan än make/maka eller sambo så får personen vägras inträde i bostadsrättsföreningen, om inte annat bestämts i föreningens stadgar (2 kap. 6 §). Överlåts alltså en andel i en bostadsrätt till exempelvis bostadsrättsinnehavarens barn så har bostadsrättsföreningen rätt att vägra barnet medlemskap i föreningen. Detta får till följd att andelen i bostadsrätten inte kan överlåtas eftersom medlemsskap i bostadsrättsföreningen är en förutsättning för ägande. Många föreningar godkänner dock att flera personer delar medlemskapet.

Om en bostadsrätt överlåts genom köp måste ett skriftligt köpekontrakt upprättas där det framgår information om lägenheten, köpesumman och eventuella andra villkor (6 kap. 4 §). Läs mer om köpekontrakt hos Familjens Jurist

Överlåts istället bostadsrätten genom gåva så ska ett gåvobrev upprättas med en beskrivning av lägenheten och eventuella särskilda villkor (6 kap. 4 §). Läs mer om gåvobrev hos Familjens Jurist

Er situation

Du skriver att dina föräldrar idag äger en bostadsrätt tillsammans men att de vill att även du ska bli ägare av lägenheten. Överlåtelse av en andel av bostadsrätten kan ske genom köp, det vill säga att dina föräldrar säljer en del av bostadsrätten till dig. Ni måste då upprätta ett köpekontrakt som reglerar affären. Överföring av köpeskilling, det vill säga den summan du ska betala, kan er bank hjälpa er med. Ett annat alternativ är att dina föräldrar överlåter en andel av bostadsrätten till dig genom gåva. Ett gåvobrev behöver då upprättas.

Tänk på att oavsett om överlåtelsen sker genom köp eller gåva så är en förutsättning att du blir beviljad medlemskap i bostadsrättsföreningen. 

Avslutande rekommendation

Vad som gäller avseende medlemsskap i bostadsrättsföreningen regleras i föreningens stadgar, så börja med att se efter vad som står där. Du kan också kontakta föreningen styrelse för att höra efter vad som gäller. När ni sedan ska upprätta ett köpekontrakt alternativt ett gåvobrev så rekommenderar jag att ni tar juridisk hjälp för att se till att allting blir korrekt. Hos Familjens Jurist kan ni boka tid för att få hjälp med de avtal ni behöver. Gåvobrev går också att upprätta själva men med juridisk vägledning, om ni hellre vill det, och då kan ni använda er av tjänsten gåvobrev online. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden