Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Hur gör man för att köpa ut någon från en fastighet?

    Vi är tre syskon som fått ett förskottsarv i form av en stuga. Nu vill min bror gå ur och begär 200 000 var av mig och min syster. Vi har gått med på den summan. Hur gör vi med att skriva av honom så att han inte kan komma sen och ha pengar då vi säljer stugan?

    Rådgivarens svar

    2020-08-25

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni ska gå tillväga.

    Formkrav vid köp av fastighet

    Frågor om fastigheter regleras i jordabalken. För att ett köp av fastighet eller andel av fastighet ska vara giltigt måste köpehandlingen (dvs handlingen som styrker överlåtelsen) uppfylla vissa formkrav. Formkraven som måste vara uppfyllda är följande:

    1. Köpehandlingen måste vara skriftlig
    2. Köpehandlingen måste skrivas under av både säljaren och köparen
    3. Köpehandlingen måste innehålla en uppgift om köpeskilling
    4. Köpehandlingen måste innehålla uppgift om vilken fastighet köpet avser (vanligtvis genom att ange fastighetsbeteckningen)
    5. Köpehandlingen måste innehålla en förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen. Detta krav är uppfyllt redan genom ordvalen ”säljer”

    (För formkraven, se 4 kap 1 § jordabalken).

    Köpebrev

    Därutöver ska ett köpebrev upprättas, men detta förutsätter dels att köparen och säljaren kommit överens om att så ska ske, dels att det står i köpehandlingen att ett köpebrev ska uppsättas (4 kap. 5 § jordabalken). Köpebrevet är alltså inget krav, men kan vara bra att ha eftersom det fungerar som ett kvitto för köpet.

    Ansöka om lagfart hos Lantmäteriet

    När giltig köpehandlig samt eventuellt köpebrev är upprättat är köpet genomfört och det är dags för köparen att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Detta ska göras senast tre månader efter att köpet fullbordats (20 kap 1 och 2 §§ jordabalken). Det innebär att köapren blir registrerade som ägare till fastigheten, läs mer här.

    Avslutning

    Ni ska börja med att upprätta en giltig köpehandling. Vill ni ha hjälp med detta rekommenderar jag er att ta kontakt med Familjens Jurist. Därefter ska ni upprätta ett eventuellt köpebrev och till sist är det dags att ansöka om lagfart. När detta är gjort är du och din syster ägare av fastigheten. Er bror kan då inte göra anspråk på en eventuell vinst vid en framtida försäljning.

    Jag hoppas det var svar på er fråga. Har ni några fler funderingar är ni välkomna med en ny fråga.

     

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden