Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Hur gör jag min partner till delägare i min fastighet?

    Hej, jag och min flickvän funderar på att gifta oss. Idag bor hon i sin hyreslägenhet och jag äger en fastighet (kedjehus) som jag bor i. Båda har varit gifta tidigare samt båda har barn med tidigare partnern. Hon vill köpa andel och flytta in till mig men hon har inga kontanter däremot får hon lån av banken. Hur löser vi på smidigaste sätt.

    Rådgivarens svar

    2020-12-15

    Svar

    Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

    Makars egendomsförhållanden

    Reglerna om makars egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Om inget annat avtalas genom äktenskapsförord så blir makars samtliga egendom giftorättsgods genom giftermålet, 7 kap. 1 § ÄktB. Vid en eventuell bodelning mellan makarna läggs allt giftorättsgods samman och delas lika mellan makarna.

    Klassificeringen av egendom till giftorättsgods påverkar dock inte äganderätten under äktenskapet. Varje make svarar själv för sina tillgångar och skulder under äktenskapet, 1 kap. 3 § ÄktB. Det är alltså först när äktenskapet upplöses (genom skilsmässa eller dödsfall) som reglerna om giftorättsgods blir aktuella.

    Samäga fastigheter

    Reglerna för överlåtelse av fastigheter finns i 4 kap. jordabalken (JB). Enligt 4 kap. 1 § JB krävs ett skriftligt kontrakt för att köpet ska bli giltigt. Ett muntligt avtal är alltså inte tillräckligt. Detta gäller även då enbart en andel av fastigheten överlåts.

    För fastigheter gäller även att det som formellt legitimerar en person som ägare är lagfarten, inte kontraktet. För att lagfarten ska kunna godkännas krävs att säljarens underskrift på kontraktet bevittnas av två vittnen, 20 kap. 7 § JB. När en fastighet övergår från att vara ägd av en person till att bli delägd av två personer ändras då i fastighetsregistret så att vardera delägaren erhåller lagfart på sin andel. Lagfart erhålls genom ansökan hos lantmäteriet.

    Rekommendation

    Om ni inte avtalar om något annat genom äktenskapsförord så kommer fastigheten bli giftorättsgods när ni gifter er. Detta ger dock inte din flickvän någon äganderätt till fastigheten.

    Om ni vill säkerställa att hon får äganderätt till fastigheten så måste ni upprätta ett köpekontrakt där din underskrift bevittnas av två vittnen. Sedan bör ni lämna in en ansökan till lantmäteriet där det framgår hur stor andel av fastigheten som du överlåter, så att ni båda får lagfart på er äganderätt.

    Om ni vill ha hjälp med upprätta kontrakt och ansöka om lagfart kan jag rekommendera er att vända er till Familjens jurists experter på området.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden