Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Hur ger man sommarställe som gåva till barn?

    Hej jag har en fråga om hur jag gör för att ge mina barn mitt sommarställe som gåva då jag inte kan ta hand om det längre. Jag vill också att det ska vara en gåva som enskild egendom till min son och min dotter måste jag gå till en jurist för att få det lagligt och rätt formellt.Undrar vad som kan vara bäst för oss att de för en liten summa köper dem av mig eller om jag kan ge det som gåva. Med vänlig hälsning trött pensionär

    Rådgivarens svar

    2020-12-16

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. Jag utgår i mitt svar från att sommarstället är en fastighet eller fast egendom.

    Ge bort sommarställe som gåva – gåvobrev
    Gåva av fastighet eller del av sådan regleras i jordabalken (JB) 4 kap. När man ger bort en fastighet eller en del av en fastighet ska ett gåvobrev upprättas. Ett gåvobrev är ett dokument som visar att en gåva har givits samt vilka villkor överlåtelsen har innefattat. När en fastighet överlåts genom gåva gäller samma formkrav som vid köp, JB 4 kap. 29 §. Det innebär bland annat att gåvobrevet måste vara skriftligt och undertecknat av givaren och gåvotagaren. Det ska även tydligt framgå vad som ges som gåva (vilken fastighet och hur stor del) samt att det ges som en gåva, JB 4 kap. 1 §. Gåvobrevet kan även innehålla övriga villkor såsom att gåvan ska utgöra mottagarens enskilda egendom. När gåvan sker mellan en förälder och ett barn bör det även föreskrivas om gåvan ska ses som förskott på arv. Det går bra att använda ett gåvobrev för att ge en gåva till flera barn men då är det viktigt att båda barnen skriver under samt får en kopia av gåvobrevet.

    Lagfart
    Vid en överlåtelse av fastighet eller ändringar i ägandet behöver gåvotagaren ansöka om lagfart hos lantmäteriet inom tre månader från att gåvobrevet upprättas, JB 20 kap. 1 § och 2 §. För att ansökan ska gå igenom behöver givarens namnteckning även vara bevittnad av två personer, JB 20 kap. 7 §.

    Om mottagaren betalar en mindre summa
    Om du vill ge barnen fastigheten mot en mindre ersättning så räknas det fortfarande som en gåva rent skattemässigt, så länge ersättningen understiger fastighetens eller delens taxeringsvärde. Om ersättningen är mindre än taxeringsvärdet spelar det alltså ingen roll att ersättning ges.

    Sammanfattning och rekommendation
    För att överlåta fastigheten som en gåva bör du alltså upprätta gåvobrev. När ett gåvobrev upprättas är det av stor vikt att det blir korrekt utformat för att gåvobrevet ska bli giltigt samt för att undvika oklarheter och konflikter i framtiden. Det finns inga krav på att en jurist medverkar vid upprättandet men det är en god idé för att se till att gåvobrevet faktiskt blir juridiskt korrekt och giltigt. Hos Familjens Jurist kan du på egen hand upprätta ett gåvobrev online till ett fast pris. Om du vill införa båda barnen som gåvotagare i samma gåvobrev är ärendet något mer komplicerat och då finns det starka skäl att ta kontakt med jurist. Hos Familjens Jurist kan du boka tid för att få hjälp av en fysisk person med upprättande av gåvobrev.

    Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden