Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur ger man bort halva fastigheten till sin make?

Jag och min make äger 50% var på vår fastighet. Nu vill jag ge min del till min make så han står för hela huset. Hur går vi tillväga på enklast sätt?

Rådgivarens svar

2020-07-08

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Jag ska nedan redogöras för olika alternativ på hur ni kan lösa er situation. Jag kommer att beröra bestämmelser i både jordabalken (JB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Överlåtelse genom köp eller gåva

Det finns olika sätt att göra en överlåtelse av en fastighet på (samma sak gäller vid överlåtelse av en viss andel av en fastighet). Köp eller gåva är två alternativ med liknande förlopp. När det gäller köp av fastighet finns det formkrav i 4 kap. jordabalken som måste uppfyllas. Samma formkrav gäller vid gåva av fastighet (4 kap. 29 § JB). Köpekontraktet eller gåvobrevet ska vara skriftligt och innehålla en överlåtelseförklaring av just den specifika fastigheten. Det ska även framgå hur stor andel som överlåts och båda gåvogivare/gåvotagare eller köpare/säljare måste underteckna handlingen.

Vad det gäller gåva av fastighet mellan makar tillkommer att gåvohandlingen bör registreras hos Skatteverket innan ansökan om lagfart skickas till Lantmäteriet. Då ska även gåvogivarens namnteckning vara bevittnad av två personer för att Lantmäteriet ska godkänna handlingen (20 kap. 7 § p. 1 JB). Hur gåvan registreras hos Skatteverket kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida.

Bodelning under äktenskap

Det är även möjligt att göra en bodelning under äktenskap (9 kap. 1 § andra stycket ÄktB). Det innebär att man delar upp allt giftorättsgods mellan makarna. Giftorättsgodset är allt som båda makarna äger, utöver egendom som är enskild exempelvis genom gåva eller testamente (7 kap. 1-2 §§ ÄktB). Värdet av giftorättsgodset ska vid en bodelning läggas samman och delas lika mellan makarna efter att skulder har dragits av (10 kap. 1 § och 11 kap. 2-3 §§ ÄktB). Sedan görs en lottläggning där alla tillgångar fördelas mellan makarna utifrån respektive makes andel och på det sättet kan exempelvis ägandet av en fastighet läggas över på en av makarna (11 kap. 7 § ÄktB). Detta görs genom en skriftlig anmälan till Skatteverket.

Sammanfattning och rekommendation

Du kan sälja din del av fastigheten till din make, alternativt så ger du bort den till honom eller så gör ni en bodelning där din make får ta över fastigheten medan du får ta del av andra tillgångar. Saknas tillräckliga tillgångar för att väga upp värdet av fastigheten så får din make betala mellanskillnaden i pengar till dig för att fylla upp din andel i bodelningen. Beroende på om en köpeskilling är aktuell så är ett köpebrev eller en gåvohandling enklast att upprätta. Familjens Jurist kan hjälpa er att upprätta både köpekontrakt och gåvobrev och även göra en bodelning under äktenskap om ni så önskar det. Ni kan boka en tid hos någon av juristerna här. Vad det gäller gåvobrev finns även möjligheten att upprätta det hemma digitalt med hjälp av Familjens Jurists online-tjänst som ni hittar här. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden