Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Hur går man tillväga för att överlåta hälften av fastighet till sambo?

    Hej. Min sambo vill ta över halva bolånet och räknas in som att hon äger hälften utav fastigheten. Husets pris vid köp var 1.5 miljoner kr. Dagligdags ligger dem två lånen på 1.2 miljoner kr. Går det att ge halva fastigheten som en gåva, och söka lagfart i hennes namn? Eller kan hon köpa in sig på annat sätt? 

    Rådgivarens svar

    2020-11-26

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Alternativa tillvägagångssätt
    Din fråga gäller fastighet och regleras främst i jordabalken (JB). En överlåtelse av en del av en fastighet till en sambo kan ske antingen genom köp eller genom gåva. Det beror på hur ni själva vill gå tillväga. Jag redogör för båda alternativen nedan. Skillnaden är att den mottagande sambon betalar en köpeskilling vid köp.

    Köp
    Vid köp av en fastighet eller del av en fastighet ska en köpehandling upprättas, JB 4 kap. 1 §. Köpehandlingen måste uppfylla vissa formkrav. Den ska vara skriftlig och måste innehålla köparens och säljarens underskrifter samt uppgift om köpeskillingen. Det ska även finnas en förklaring om vilken fastighet samt hur stor andel köpet avser. Vid en överlåtelse av en fastighet behöver köparen ansöka om lagfart hos lantmäteriet inom tre månader från att köpehandlingen upprättas, JB 20 kap. 1 § och 2 §. För att ansökan ska gå igenom behöver säljarens namnteckning även vara bevittnad av två personer, JB 20 kap. 7 §.

    Gåva
    När man ger bort en fastighet eller en del av en fastighet ska gåvobrev upprättas. När en fastighet överlåts genom gåva gäller samma formkrav som vid köp, JB 4 kap. 29 §. I ett gåvobrev bör det även framgå tydligt att andelen ges som en gåva. Även en överlåtelse som har betecknats som gåva kan dock beaktas som ett köp om den har medfört någon motprestation (exempelvis övertagande av hälften av lånet). Det bör observeras att vid övertagande av lån så måste långivaren godkänna det.

    Konsekvens av att överlåtelsen ses som ett köp
    Vid ett köp kan köparen behöva betala stämpelskatt. Stämpelskatten regleras i stämpelskattelagen. Skyldigheten att betala sådan skatt uppstår även vid gåva, om ett lån övertas och överstiger 85 procent av föregående års taxeringsvärde för den andel av fastigheten som gåvan utgör (hälften i ert fall). Stämpelskatten är 1,5 procent för privatpersoner. Skatten betalas på antingen andelens taxeringsvärde eller ersättningen för andelen, beroende på vilken summa som är högst.

    Rekommendation
    Jag rekommenderar alltså att ni upprättar ett gåvobrev eller ett köpeavtal där hälften av fastigheten överlåts till din sambo, beroende på hur ni vill göra. Vid upprättande av sådana handlingar är det av stor vikt att handlingen blir korrekt utformad för att den ska bli giltig och för att undvika oklarheter och konflikter i framtiden. Om ni vill genomföra överlåtandet genom gåva kan ni enkelt och smidigt upprätta ett gåvobrev online hos Familjens Jurist. Det är även möjligt att boka tid med en jurist hos Familjens Jurist för att få ytterligare hjälp med gåva eller köp av fastighet samt med frågor om lagfart.

    Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden