Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur går jag tillväga för att skänka bort min andel i en fastighet?

Jag äger en lantbruksfastighet med min familj 25% var 4st ägare och vi har lån på 3milj och jag funderar väldigt starkt på att dra mig ur och skänka min del av fastighet och lån till dom resterande. Hur bör jag gå till väga med detta?

Rådgivarens svar

2021-02-28

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redovisning av aktuella lagregler och hur ni kan gå vidare i ert fall.

Gåva av fast egendom
Enligt 4 kap. 29 § Jordabalken gäller samma formkrav vid gåva av fast egendom som vid köp av fast egendom. Gåvohandlingen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om vilken fastighet (vanligtvis fastighetsbeteckningen) och hur stor del som överlåts (i detta fall ¼, samt info om hur stor del vardera gåvotagarna får), vem som är gåvogivare (du) och gåvotagare (de tre andra) samt underskrift av samtliga parter. (Se vidare 4 kap. 1-3 §§ Jordabalken) Gåvogivarens namnteckning ska även bevittnas av två personer för att lagfart ska beviljas. (Se 20 kap. 7 § 1 p. Jordabalken) Skulle det vara så att gåvogivaren är gift och fastigheten inte utgör enskild egendom krävs också att makes samtycke för att få lagfarten beviljad. (Se 22 kap. 4 § 1 st. 3 p. Jordabalken) Detta löses enklast genom en underskrift från maken på gåvohandlingen. Vanligtvis anges även datum för överlåtelsen på gåvohandlingen.

Eftersom du avser att ge din del av fastigheten i gåva behöver du alltså upprätta en gåvohandling enligt ovan. Du nämner även att du vill att gåvotagarna ska överta lånen du har kopplade till fastigheten. Det står avtalsparterna fritt att komma överens om villkor för överlåtelsen. När det gäller lån kopplade till fastigheten som ska övertas brukar det skrivas med som ett villkor i gåvohandlingen. Kom då ihåg att skulle lånen som övertas överstiga 85% av taxeringsvärdet av din andel är gåvan stämpelskattepliktig.

Ansökan om lagfart
I 20 kap. Jordabalken anges att den som med äganderätt förvärvat fast egendom skall söka inskrivning av förvärvet (lagfart). Detta ska göras inom tre månader från det att gåvohandlingen upprättades. Ansökan görs hos inskrivningsmyndigheten, vilket är Lantmäteriet. Du kan läsa mer på deras hemsida om hur man ansöker om lagfart, men i ert fall bör gåvohandlingen och eventuellt bevis på övertagande av lån från banken bifogas i ansökan.

Rekommendation
Det du behöver göra härnäst är alltså att upprätta en gåvohandling och boka in tid med banken för övertagande av lån, samt se till att din familj gör en lagfartsansökan till Lantmäteriet gällande de förändrande ägandeförhållandena. Genom att boka en tid med Familjens Jurist kan ni få hjälp att upprätta en juridiskt korrekt gåvohandling och få hjälp med lagfartsansökan. Det är även en tjänst banker brukar tillhandahålla.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden