Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur fördelas vinsten vid försäljningen av en bostad?

Min far och sambo flyttar nu till ett äldreboende. Deras bostadsrätt ska säljas. De står båda som 50/50 ägare. Hur fördelar vi vinsten?

Vi är fyra särkullbarn. Jag är en av dem och jag tycker att vinsten skall fördelas 50/50 på var sitt konto till min far och hans sambo. De har ett ”sitta i orubbat bo avtal", men det är ju i fall någon av dem går bort.

Rådgivarens svar

2020-06-13

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag gå igenom vad ett ”orubbat bo” innebär. Därefter kommer jag att gå igenom hur vinsten fördelas mellan samägare vid försäljningen av deras bostad.

Orubbat bo

Orubbat bo innebär att den efterlevande maken har rätt att få arvet, och därmed behålla det gemensamma boet, vid den andre makens bortgång. Uttrycket är emellertid föråldrat, och idag innebär det istället att den efterlevande maken erhåller den bortgångne makens egendom med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att denne har rätt att disponera över egendomen, och därmed rätt att använda och sälja den, men inte att testamentera eller skänka bort egendomen. I jämförelse får maken göra det sistanämnda om denne ärver med full äganderätt.

Enligt ärvdabalken 3 kap. 1 § ska kvarlåtenskapen nämligen tillfalla den efterlevande maken. Makarna ärver därmed varandra före de gemensamma barnen, vilket innebär att den efterlevande maken ”sitter i orubbat bo”. Barnen ärver istället när båda makarna avlidit. Undantaget är emellertid om makarna har så kallade särkullbarn (barn som inte är makarnas gemensamma). Ett särkullbarn har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt.

Fördelning av vinsten vid försäljningen av en bostadsrätt

Om samägare av en bostadsrätt säljer den, fördelas vinsten mellan delägarna i förhållande till hur stor del de äger i bostadsrätten. Uppstår en vinst om 100 000, och är det två delägare, får de 50 000 vardera. Vinst från försäljning av samägd egendom fördelas med andra ord i förhållande till respektive delägares andelsinnehav.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är min bedömning i er situation följande. Om din far och hans sambo sitter i orubbat bo, är det något som aktualiseras först vid en eventuell bortgång. I och med att de båda är vid livet, kommer den vinst som uppstår att fördelas lika mellan dem (i och med att de äger bostadsrätten till hälften var).

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Är du intresserad av ytterligare juridisk rådgivning, är du välkommen att boka in en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden