Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur fördelar man om äganderätten mellan makar på en bostadsrätt?

Av någon anledning så står bara jag som köpare på köpkontraktet till vår bostadsrätt. Enligt den mäklaren fanns det någonting som då hindrade att min fru kunde stå som delägare. Vet inte om det hade att göra med att hon då inte var svensk medborgare? Både min fru och jag står på lånet 50/50. Nu vill vi rätta till detta så att det blir även 50/50 på kontraktet, alltså själva ägandet. Hur gör vi? Måste även min fru bli medlem i bostadsrättsföreningen?

Rådgivarens svar

2020-07-07

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Det finns olika sätt att fördela om ägandet av bostadsrätten, exempelvis genom köp eller gåva (d.v.s. att du säljer eller ger bort halva fastigheten till din fru). Men min uppfattning är att ni har betalat lika mycket på bostadsrätten eftersom du skriver att ni båda står på lånet. Jag kommer därför att fokusera främst på gåva i mitt svar men även vidröra köp då förfarandet är någorlunda lika. Överlåtelse av bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen (BRL), men jag kommer även att beröra bestämmelser i äktenskapsbalken (ÄktB).

Köp eller gåva

För att överlåta en bostadsrätt (eller en del av en bostadsrätt) till en annan person måste den övertagande personen medges medlemskap i bostadsrättsföreningen, annars är överlåtelsen ogiltig (se 6 kap. 1 § och 6 kap. 5 § BRL). Det innebär att bostadsrättsföreningen måste underrättas om den nytillkomna ägaren. I vissa fall kan bostadsrättsföreningen ha egna ytterligare krav, så det kan ni dubbelkolla med dem. Överlåtelseavtalet har vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att avtalet ska vara giltigt (6 kap. 4 § BRL). Både vid köp och gåva krävs det att avtalet är skriftligt och undertecknat av både säljare/köpare eller gåvogivare/gåvotagare. Även uppgifter om den lägenhet det rör ska finnas med (exempelvis adress och lägenhetsnummer) och ett eventuellt pris om det gäller ett köp. Är det en gåva ska det tydligt framgå av avtalet och om endast en del av bostadsrätten överlåts ska det anges hur stor den delen är. Vad det gäller gåva mellan makar krävs det dessutom att gåvan registreras hos Skatteverket (se 8 kap. 1 § och 16 kap. ÄktB). Ansökan till Skatteverket ska innehålla överlåtelseavtalet (16 kap. 2 § ÄktB).

Bodelning under äktenskap

Det är även möjligt att göra en bodelning under äktenskap (9 kap. 1 § andra stycket ÄktB). Det innebär att man delar upp allt giftorättsgods mellan makarna. Giftorättsgodset är allt som båda makarna äger, utöver egendom som är enskild exempelvis genom gåva eller testamente (7 kap. 1-2 §§ ÄktB). Värdet av giftorättsgodset ska vid en bodelning läggas samman och delas lika mellan makarna efter avdrag för skulder (10 kap. 1 § och 11 kap. 2-3 §§ ÄktB). Sedan görs en lottläggning där alla tillgångar fördelas mellan makarna utifrån respektive makes andel och på det sättet kan exempelvis en bostadsrätt delas upp mellan makarna (11 kap. 7 § ÄktB). Detta görs genom en skriftlig anmälan till Skatteverket.

Sammanfattning och rekommendation

Om ingen köpeskilling ska utbytas mellan er så är det enklast att upprätta en gåvohandling enligt de formkrav som jag har angett ovan. Kom ihåg att meddela bostadsrättsföreningen om detta, men de har däremot ingen rätt att neka en make eller maka inträde i föreningen om det inte strider mot stadgarna. Önskar ni få hjälp med upprättandet av någon av dessa handlingar är ni välkomna att kontakta Familjens Jurist som har stor erfarenhet av både gåvobrev och köpekontrakt! Ni kan boka en tid hos någon av juristerna här. Gåvobrev går även att upprätta digitalt genom Familjens Jurist online-tjänst som ni hittar här. Hoppas du fick svar på dina funderingar!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden