Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur blir man delägare i en samägd fastighet?

Min sambo har fått ett fritidshus som en gåva från sin mamma. Han ska kompensera henne och sina tre bröder med en summa pengar. Jag ska betala hela summan, nära en halv miljoner kronor, men min man har lagfarten på fastigheten. Tanken är att han ska betala tillbaka halva summan till mig och att jag ska bli hälftenägare av fastigheten.
Hur ska min man och jag skriva ett avtal att han har fått pengarna av mig och hur ska ett sådant avtal se ut så att jag säkerställer att mina ekonomiska intressen?
Ska jag bli hälftenägare innan jag betalar kompensationen till hans mamma och bröder?
Hur skrivs fastigheten bäst över på mig?
Min sambo och jag har ett inbördes testamente där vi ärver varandra.

Rådgivarens svar

2018-11-14

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! 

Avseende lånet från dig till din sambo så skulle ett alternativ vara att upprätta ett skuldebrev. Ett så kallat enkelt skuldebrev skulle vara mest lämpligt i ert fall, enkla skuldebrev är ställda till en bestämd person. I skuldebrevet kan ni reglera summan på lånet samt huruvida ni vill att skulden ska återbetalas ett bestämt datum eller inte. Skuldebrevet är ingen värdehandling men fungerar som ett bevis för att det finns en skuld. Om ni väljer att inte reglera ett förfallodatum så kan du närsomhelst begära att skulden, dvs. halva summan, ska återbetalas till dig. 

Antingen så kan din sambo skriva ett gåvoavtal som anger att du får hälften av hans andel av fastigheten eller så upprättar ni ett köpeavtal där det framgår att du givit din samboersättning för hälften av hans andel. 

För att bli delägare i fastigheten måste du sedan ansöka om lagfart, lagfart är ett bevis på att du äger en andel i fastigheten. När det finns fler ägare i en fastighet så kallas detta för samägande och regleras i samägandelagen. Vid samägande så äger alla delägare varsin andel i fastigheten dock inte en specifik del. Samäganderättslagen kan avtalas bort vilket innebär att ni kan upprätta ett avtal som reglerar hur vissa situationer i framtiden ska handskas t.ex. dispositionsrätt, löpande förvaltning och ekonomi. 

Jag antar att din sambos mamma valt att ge fritidshuset i gåva eftersom det inte finns någon gåvoskatt. Om din sambo ersätter sin mamma och syskon ekonomisk kan detta ses som ett köp och därmed träder skattskyldigheten in. Samma gäller i situationen om din sambo ger bort en del av sin andel till dig. Av den anledningen och att det generellt kan vara krångligt med fastighetsöverlåtelse så rekommenderar jag att ta hjälp av en jurist. 

 

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Om du behöver med att upprätta ett skuldebrev eller ett gåvobrev så är du varmt välkommen att kontakta en av våra familjejurister här.

Vänliga hälsningar, 

Alba

 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden