Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Hur beskattas man när man köper ut syskon ur fastighet?

    Hej,
    Vi är tre syskon som äger lika delar av en fastighet som nu ska säljas. En av syskonen ska köpa fastigheten och två av oss syskon får ut respektive andel i pengar.
    Vilket tillvägagångssätt är det bästa för att vi som får ut andelarna ska belastas med så låg skattekostnad som möjligt?
    Jag har en jordbruksfastighet (näringsverksamhet med F-skattsedel), kan denna rörelse användas på något sätt för att reducera min skattekostnad?

    Rådgivarens svar

    2019-06-16

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen. Nedan kommer en generell redogörelse för vad som gäller beskattning i samband med överlåtelse av fastighet.

    När en fastighet ska överlåtas krävs någon form av överlåtelseavtal. Man kan välja att antingen upprätta ett köpekontrakt eller så kan man ge fastigheten i gåva mot ett vederlag och detta kan ge lite olika skattemässiga effekter.

    Kapitalvinstskatt

    I samband med att en privatbostadsfastighet säljs med vinst måste man betala en kapitalvinstskatt. Om man räknar att marknadsvärdet är 1 000 000 kronor och anskaffningsvärdet var 500 000 kronor och förbättringsåtgärder gjorts för 100 000 kronor så finns en vinst om 400 000 kronor. På denna summa ska en skatt om 22 % betalas (inkomstskattelagen 45 kap 33 §).

    Om fastigheten säljs till under taxeringsvärde anses det vara en gåva och ska därmed inte beskattas (inkomstskattelagen 8 kap 2 §).

    Stämpelskatt

    Stämpelskatt är den skatt som betalas till staten i samband med ett förvärv av fastighet, dvs de 1,5 % som betalas i samband med att man ansöker om lagfart. Om en fastighet övergår som gåva där ersättning lämnas om max 85 % behöver man dock inte betala någon stämpelskatt (lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheten 5 §).

    Näringsfastighet

    Om du i ditt företag skulle förvärva fastigheten men du har tänkt t ex bo där så kan du behöva förmånsbeskatta för detta. Kapitalvinstskatten för fastigheter som ingår i näringsverksamhet är 27 % istället för 22 % varför det kan bli mer skatt den dag fastigheten ska säljas vidare (inkomstskattelagen 45 kap 33 §).

    Sammanfattning

    Om fastigheten ges i gåva och vederlaget understiger 85 % av taxeringsvärdet så behöver man varken betala stämpelskatt eller kapitalvinstskatt. Om bostaden säljs till under taxeringsvärde behöver man inte betala kapitalvinstskatt, men däremot måste stämpelskatten ändå betalas. Det finns inget rätt svar på hur man borde göra utan man får göra det som känns bäst och mest rättvist i situationen. Antingen så får syskonen ut en lägre summa och man undgår beskattning eller så får de ut en högre summa och stämpelskatt och kapitalvinstskatt betalas ut. Man får helt enkelt räkna på vilket alternativ som är det mest förmånliga i situationen. 

    Om ni önskar ha vidare hjälp i ärendet är ni varmt välkomna att kontakta våra jurister på Familjens Jurist. Ni kan då får hjälp att antingen upprätta gåvobrev eller ett köpekontrakt och kan även få hjälp att närmare diskutera fördelarna och nackdelarna i just ert fall. Vi erbjuder bland annat upprättande av dessa avtal över telefon till ett fast pris där det ingår 30 minuters rådgivning med en jurist. Ni är också välkommen till ett kontor i närheten av där ni bor för ett personligt möte, klicka HÄR för att komma till bokningen.

     

    Hoppas du fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden