Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Häva köp av bostadsrätt på grund av lyhördhet

    Hej! Vi har köpt en nyproducerad bostadsrätt. Detta är den variant där vi bor i markplan och vi har en våning över oss där en annan familj bor. Efter att ha flyttat in uppmärksammade samtliga bosatta i nedre plan, (10 st) att lyhördheten upptill är oerhörd hög. Vi hör vartenda litet steg som tas, vi hör spolning från toan, vi hör vibrationen från larmet i mobilen på övervåningen. Stegljusen som hörs är av en karaktär som knappt går att beskriva om man inte upplevt dem. Det hörs som ett dundrande och är helt omöjligt att ignorera. Samtliga bosatta uppger exakt Samma känsla. Vi anmälde detta samma vecka vi flyttade in och åtgärd utlovades. Nu har man lagt in någon slags isolering som inte gett någon som helst skillnad men byggfirman som byggt alltihop hävdar att de klarar ”kraven” på ljudsteg vilket är helt orealistiskt och nån mer hjälp kommer inte ges. Eftersom man inte har haft chansen till någon visning är detta nåt som varit omöjligt att veta innan inflyttning. Vid förhandstitten intygade platsansvarig att isolering och lyhördheten är av högsta klass när frågan kom upp. Hur som helst nu står vi i en sits där vi påverkas på det sättet att lägenheten inte är i ett skick där vi kan sälja den. Vi har därmed hamnat i en situation vi inte kan lösa eftersom ingen nånsin kommer vilja betala för att vi i en pappkartong. Vad har vi för rättigheter? Och kan man häva ett köp pga felaktigheter? Vi har ju redan flyttat in.... lyhördheten påverkar oss fruktansvärt mycket! Vi vaknar tex av att grannen går upp på natten bara genom deras steg...

    Rådgivarens svar

    2019-11-10

    Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

    Köp av bostadsrätt
    I första hand är det köpeavtalet mellan er och säljaren som gäller. Om något står i köpeavtalet som inte stämmer överens med verkligheten är det alltså att anse som fel i bostadsrätten. Om avtalet inte anger något särskilt, blir köplagen aktuell. Ni som köpare har rätt att kräva att bostadsrätten ska vara normalt funktionsduglig till sitt ändamål, med andra ord ska levnadsstandarden i lägenheten vara av det slag som allmänheten kan förvänta sig utifrån byggnadens ålder, pris m.m. Om bostadsrätten avviker från vad ni som köpare kunnat förvänta er, är det att anse som fel i bostadsrätten (17 § köplagen).

    När det föreligger fel i bostadsrätten
    När det föreligger fel, har ni som köpare rätt att kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § köplagen). Ni har redan meddelat säljaren om felet och säljaren har försökt avhjälpa det genom att bygga in isolering. Om inte avhjälpande eller omleverans är möjligt, får ni som köpare kräva prisavdrag eller häva köpet.

    Att häva köpet
    Möjligheten till att kunna häva ett köp är ganska liten. Felet måste ha varit av väsentlig betydelse för köparen och säljaren måste ha insett att felet var av väsentlig grad för köparen (39 § köplagen). Enligt köplagens förarbeten innebär väsentligt fel något som gör att köparen inte kan använda den köpta varan för det ändamål som var avsett.

    Sammanfattning och rekommendation
    Om det står något särskilt i köpeavtalet angående fel eller hävning av köp, gäller det framför köplagen. Annars är det köplagen som gäller, där ni som köpare har rätt att få fel i bostadsrätten avhjälpt, alternativt prisavdrag eller som sista utväg hävning av köpet. Er säljare av bostadsrätten har konstaterat att lyhördheten är ett slags fel, eftersom denne valt att försöka avhjälpa felet genom isoleringen. I och med att felet fortfarande består, kan ni som köpare vända er till säljaren och kräva prisavdrag. Hävning är relativt svårt att få igenom, eftersom kraven för att kunna häva köp är högt ställda.

    Familjens Jurist hjälper gärna er i frågor om tolkning av köpeavtal eller i tvister om felansvar mellan köpare och säljare. Jag rekommenderar er att kontakta en av våra jurister på Familjens Jurist om ni bestämmer er för att kräva prisavdrag eller hävning av köpet. Läs mer här om hur Familjens Jurist kan hjälpa er vid en tvist om felansvar i bostadsrätt.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden