Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Häva förhandsavtal

Hej!
Vår son och hans före detta sambo har skrivit på ett förhandsavtal 22/1-2018 på en bostadsrätt med beräknad inflyttning mars 2019. De har även betalat ett förskott på 75 000 kr.
De har i dagarna separerat och har bestämt sig för att försöka upphäva köpet av denna bostadsrätt av olika anledningar, bl. a. av ekonomiska skäl.

Enligt § 7 i avtalet har förhandstecknaren rätt att frånträda avtalet om förhandstecknarens personliga förhållanden förändrats efter det att avtalet tecknades till följd av 1) allvarlig sjukdom 2) heltidsarbetslöshet 3) skilsmässa/separation från person som avses i § 9.
Paragraf 9 lyder som följer: "Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal, har motparten rätt till skälig ersättning. Skulle avtalsbrottet vara väsentligt har motparten dessutom rätt att häva avtalet. Vid bedömning av denna ersättnings- och hävningsrätt skall dock hänsyn tas till extraordinära omständigheter, som avtalsparten inte kunnat råda över."
Min fråga är om min som kan åberopa § 7 "Rätt att frånträda avtalet" p g a separation från den andra förhandstecknaren? Det är den andra förhandstecknaren som har tagit initiativet till separationen.
Tacksam för svar så snabbt som möjligt!

Rådgivarens svar

2018-08-29

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen. Jag ska nedan besvara din fråga.

Gällande angivna klausuler
Tolkar man 7 och 9 §§ i förhandsavtalet är min bedömning att det finns goda chanser till att häva avtalet. Det är ovanligt att att det finns en klausul som berör situationen då förhandstecknarna skiljer sig eller separerar från en sambo men det är till fördel för din son och hans före detta. Din son och hans före detta behöver dock vända sig till motparten för att göra gällande att de vill häva förhandskontraktet då det kan vara så att de har en annan uppfattning av situationen.

Det finns en risk att motparten kommer hävda avtalsbrott om det är så att de vill häva kontraktet. Därför är det viktigt att först avvakta svar från bolaget och vidare kontaktar en jurist för de fall att de anser att det är ett avtalsbrott.

Frågan gällande förskottet
Vad gäller förskottsbetalningen på 75 000 kr behöver avtalet vidare studeras för att se om det står reglerat att denna summa ska ges tillbaka eller inte. Jag skulle rekommendera att kontakta en jurist om frågan gällande förskottsbetalning inte står reglerad i avtalet för att se vilka möjligheter som finns till att få tillbaka den summan.

Råd och handlingsplan
Som jag tidigare skrev finns det enligt mig goda chanser till att häva förhandskontraktet. Be din son att kontakta någon av våra erfarna jurister för vidare hjälp för de fall att motparten hävdar något annat.


Med vänliga hälsningar,
Helena Piccolini Danielsson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden