Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Häva ett husköp och mäklarens ansvar vid köpet

    Hävning av husköp
    Budgivare 1 har lagt högsta budet på ett hus och kontraktet är påskrivet. Inga särskilda villkor är skrivna. Handpenningen uteblir vid slutdatum. Köparna är två personer (A+B) som skrivit på kontraktet till hälften var. Då det visar sig att B inte har pengar och inte är kontaktbar väljer A att häva husköpet då hen inte har ekonomiska möjligheter att själv köpa fastigheten. Säljarna har inte hävt husköpet. Inom några dagar säljer de huset till budgivare nr 2 för en betydligt lägre summa. Vem betalar mellanskillnaden? Riskerar A som hävde köpet något skadestånd från säljarna? Hur fördelas skulden i så fall då både A och B skrev på kontraktet?

    Mäklarens ansvar
    Mäklaren tog aldrig någon legitimation på köpare B. Inte heller visades något skriftligt lånelöfte eller dylikt, enbart en muntlig upplysning av B att hen hade en fastighet som hen skulle sälja och finansiera köpet med. Har mäklaren inget ansvar att ta mer uppgifter av en köpare som visar att denne har finanserna?

    Rådgivarens svar

    2020-02-08

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag först gå igenom vad som gäller om köparen häver ett husköp, och därefter vilket ansvar mäklaren har vid försäljningen. Därefter sammanfattar jag och tipsar dig hur du kan gå vidare i ditt ärende.

    Häva ett husköp

    Vad för det första gäller frågan om rätten att häva köpet, beror det på var i affären ni befinner er. Innan köpekontraktet är undertecknat har köparen rätt att dra sig ur köpet. Är det däremot undertecknat av köparen och säljaren, är det bindande och ska därmed gälla.

    För det andra är frågan om köparen riskerar skadestånd när denne häver köpet, och säljaren tvingas sälja huset för en lägre summa. Kan inte köparen fullfölja köpet på grund av att denne inte har ekonomiska möjligheter, kan säljaren begära skadestånd från köparen. Ersättningsskyldigheten omfattar ekonomiska förluster som säljaren lidit på grund av att kontraktet inte fullföljts. Det täcker exempelvis mellanskillnaden om säljaren tvingas sälja huset för en lägre summa.

    Slutligen är frågan vad som händer när två köpare gemensamt undertecknar kontraktet, och hur ett eventuellt skadestånd fördelas dem emellan när de häver köpet. Huvudregeln är att köparna är solidariskt betalningsansvariga när de gemensamt undertecknar kontraktet. Det innebär att var och en är skyldig att betala den avtalade summan, se skuldebrevslagen 1 kap. 2 §. Om de inte har möjlighet att fullfölja kontraktet, blir de gemensamt ansvariga för ett eventuellt skadestånd på grund av det. 

    Mäklarens ansvar vid ett husköp

    Frågan är vilket ansvar mäklaren har att ta tillräckligt med uppgifter från köparen, som visar att denne har möjlighet att finansiera köpet.

    Mäklaren ska enligt fastighetsmäklarlagen 8 § utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed, och tillvarata både säljarens och köparens intresse. I ett rättsfall från Högsta domstolen anger domstolen att det finns en skyldighet för mäklaren att upplysa köparen om konsekvenserna av att köpeskillingen inte kan betalas. Det finns därför en plikt för mäklaren att föra fram frågan om att villkora köpet, om finansieringen av någon anledning inte kan ordnas. Mäklaren hade i detta fall inte verkat för att ett sådant villkor fördes in i kontraktet, och hade därmed åsidosatt sina förpliktelser som mäklare.

    Sammanfattning och rådgivning

    Sammanfattningsvis är min bedömning att köparna gemensamt ska ersätta säljaren för mellanskillnaden när denne tvingas sälja huset för en lägre summa. Min bedömning är även att mäklaren har ett ansvar för att ta uppgifter från köparen, som visar att denne har möjlighet att finansiera köpet.

    Hoppas att du är nöjd med mitt svar! Är du intresserad av ytterligare juridisk rådgivning har du möjlighet att få det av våra jurister på Familjens Jurist. Du kan läsa mer om vad de kan hjälpa dig med vad gäller fastighetsrätt och kontraktsrätt.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden