Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Häva bostadsrättköp

san! Vi har köpt en nybyggd lägenhet där utsikten var väldigt viktig för oss. Därför försäkrade vi oss om att köpa på en våning som låg över husen framför. Linjen för vart husen framför slutade var uppmätt på en modell över det nya projektet. Nu närmar de sig inflytt och när vi fått vara inne i lägenheten inser vi att husen framför oss inte alls slutade under lägenheten under oss utan i själva verket är mitt i vår utsikt känner vi oss mer än lurade! Mäklaren sa klart och tydligt att husen slutade i linjen som var utmärkt uber lägenheten under den vi köpt! Vad kan vi göra nu? Vi betalade dessutom betydligt mer än våra grannar under oss på grund av ”utsikten”. Kan man häva köpet då vi känner oss väldigt lurade? Tack på förhand!

Rådgivarens svar

2018-10-24

Hej och tack för att ni vänder er till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i eran situation.

Köp av bostadsrätt

Vid köp av bostadsrätt tillämpar man reglerna i Köplagen, eftersom en bostadsrätt anses vara en lös sak enligt svensk rätt. Att en bostadsrätt anses vara en lös sak framkommer av Jordabalken.

Som jag förstår er fråga köpte ni bostadsrätten innan den var färdigbyggd, och ni kunde på förhand se hur utsikten skulle komma att bli utifrån att studera planer för själva bygget, så som ritningar och modeller. Ni valde då en bostadsrätt som låg över den huslinje som annars hade täckt er utsikt. Dessutom försäkrade mäklaren att eran tilltänkta bostadsrätt skulle ligger över denna huslinje, och på så vis skulle ni också ha utsikt.

Frågan är då om denna brist på utsikt kan utgöra ett fel enligt köplagen som ger er t.ex. möjlighet att häva köpet.

Fel enligt köplagen § 17

Enligt köplagen § 17 gäller att varan (er bostadsrätt) skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet.

Här är det viktiga vad som framgår av det köpavtal ni undertecknade vad gäller bostadsrätten. Eftersom jag inte har tillgång till ert avtal blir det svårt för mig att göra en bedömning, men det är inte säkert att det framgår av ert avtal att er bostadsrätt har just en sådan utsikt som ni önskar. Det framgår nog istället sådant som om bostadsrätten har en balkong, vilket läge balkongen ligger i etc.

Fel enligt köplagen § 18

Dock kan fel även föreligga om köpalgen § 18 är tillämplig. Av den regeln framgår att fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.

Det ovanstående gäller även om någon annan än säljaren lämnat dessa uppgifter men för säljaren räkning (t.ex. en mäklare). Varan skall dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna.

Det finns enligt min uppfattning mycket som talar för att denna paragraf är tillämplig på eran situation. Dels för att det av modellen framgick att om ni köpte en bostadsrätt på just den våning ni köpte en lägenhet på skulle ni få den utsikt nu önskade, dels för att även mäklaren försäkrade er om att ni skulle få den utsikten om ni valde den lägenheten. Att utsikten var den viktig förutsättning för köpet framgår även av omständigheterna kring ert köpeavtal, eftersom ni betalade mer än era grannar just på grund av möjligheterna till utsikt.

Enligt min bedömning kan inte säljaren (bostadsrättsföreningen) hävda att det inte kände till dessa uppgifter, då det av en modell av bygget framkommer att den lägenhet ni köpte skulle ha en viss utsikt som det senare bygget visade sig inte ha.

Reklamation

För att kunna göra några påföljder (t.ex häva köpet) gällande måste ni först reklamera felet till säljaren. Att ni måste reklamera felet för att kunna göra en påföljd gällande över huvud taget framkommer av köplagen § 32.

En reklamation behöver inte uppfylla några formkrav (att felet beskrivs skriftligt, eller med vissa korrekta benämningar) för att anses giltigt som reklamation. För att förtydliga att ni avser att reklamera kan ni även säga just det, att ni avser att reklamera. 

Det som ska framgå av en reklamation är vad ni anser att felet är, vilket i ert fall är att lägenheten inte har den utsikt som dels framkom av modellen för bygget, och dels försäkrades av mäklaren. Vidare var även utsikten en faktor som för er var central för om ett köp skulle komma till stånd eller ej. För att förtydliga att ni avser att reklamera kan ni även säga just det, att ni avser att reklamera. 

Råd och rekommendation

Mitt råd är att om ni vill häva köpet så bör ni först ta kontakt med er mäklare och diskutera er situation. Ni bör dessutom se till att reklamera köpet så snart som möjligt.

Eftersom ett köp av bostadsrätt oftast involverar en stor summa pengar och är en betydlig affär rekommenderar jag att ni tar kontakt med en av våra jurister på familjens jurist. Jag rekommenderar detta för att kunna försäkra mig om att ni får den hjälp ni behöver för att komma till rätta med ert problem. Boka tid med en av våra jurister kan ni göra här.

Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga! Om ni har ytterligare funderingar får ni gärna ställa fler frågor till Fråga Juristen.

Med vänlig hälsning,
Gabriel Axelsson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden