Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Har vi rätt till tillträde till vår gamla fastighet för att hämta saker?

Vi har sålt våran fastighet, vi hyr tills vi hittat någon annan bostad. Nu har vi hittat en ny bostad men vi får inte komma in i garaget och hämta våra saker. När vi ber om att få komma in och hämta saker så plockar den nya ägaren ut några saker och ställer ut dessa på gården. Vi bör få plocka våra saker själv kan man tycka, eller?

Rådgivarens svar

2020-07-11

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Jag förstår din fråga som att du undrar om ni har rätt att gå in i ett garage tillhörande en fastighet som tidigare tillhörde er för att hämta era saker. Jag redogör nedan för vad som gäller avseende tillträde till annans egendom och avslutar med en rekommendation utifrån er situation. 

Om köp av fastighet

Regler avseende köp av fastighet finns i 4 kap. jordabalken (JB). Har ett korrekt köp utförts är köparen ny ägare av den sålda fastigheten och säljaren har inte längre rätt till tillträde till fastigheten eller rätt att förvara egendom på fastigheten. Annat kan dock avtalas i köpekontraktet. 

Om annans egendom

Att vägra lämna tillbaka saker som någon annan äger kan innebära att brottet olovligt förfogande aktualiseras (10 kap. 4 § brottsbalken). Det är dock heller inte tillåtet att utan samtycke gå in i någon annans bostad för att hämta sina egna saker, då det kan utgöra hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken).

Er situation

Förutsatt att sakerna inte följde med fastigheten vid köpet, vilket i sådana fall framgår av köpekontraktet, tillhör de fortfarande er. Den nya ägaren kan alltså inte förfoga över sakerna hursomhelst. Däremot har ni inte heller rätt att gå in i garaget för att hämta sakerna utan den nya ägarens samtycke. 

Avslutande rekommendation

Eftersom sakerna i garaget fortfarande är er egendom men ni inte har rätt till tillträde till fastigheten rekommenderar jag att ni i första hand försöker komma överens med den nya ägaren om när och hur ni kan komma och hämta alla sakerna. Exempelvis samtycker kanske den nya ägaren till att ni får tillträde till garaget om den nya ägaren samtidigt är närvarande. Kan ni inte komma överens kan en möjlig utväg vara att ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogden. Hur du ansöker kan du läsa om här

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar, eller behöver juridisk rådgivning, är du varmt välkommen att kontakta en jurist på Familjens Jurist, som bland annat har erfarenhet av köp och försäljning av bostad. Välkommen också tillbaka till Fråga Juristen med en ny fråga!  

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden