Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Har vi besittningsskydd?

    En familj har ettårskontrakt på en lägenhet. Hyresvärden vill att dom ska flytta för att han vill hyra ut till någon annan med syfte att göra en rejäl hyreshöjning. Denna hyresvärd har satt detta i system, tyvärr. Bostaden är en vanlig tvåvåningsvilla som han har gjort om till två lägenheter, båda är uthyrda. Finns bara en elmätare och hyresgästerna får inte specificerad el-faktura. Hyresvärden bor inte i denna villa.
    Vad gäller runt besittningsrätten???

    Rådgivarens svar

    2020-08-16

    Hej, stort tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen!

    Hyreslagen

    Regler kring hyra regleras i jordabalkens 12 kap, ofta kallad hyreslagen. I hyreslagen skiljer man på två sorters avtal. Hyresavtal på bestämd och på obestämd tid. Ett hyresavtal på obestämd tid är där hyresperioden är ospecificerad, ofta står det att hyresavtalet gäller tills vidare eller liknande formulering. Ett hyresavtal på bestämd tid anger däremot antalet månader som hyresavtalet kommer bestå. Huvudregeln är att ett hyresavtal på obestämd tid behöver sägas upp för att upphöra att gälla medan ett hyresavtal på bestämd tid upphör att gälla vid hyresperiodens utgång.

    Av 3 § framgår dock att om ett hyresavtal på bestämd tid består i mer än nio månader måste avtalet sägas upp för att upphöra att gälla.

    Besittningsrätt

    Ett bestämt hyresavtal på ett år kommer därför att behövas sägas upp av hyresvärden för att upphöra. I 46 § finns regler kring under vilka omständigheter som en hyresvärd kan säga upp ett hyresavtal. Exempel på sådana omständigheter är bland annat om:

    • Hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i sådan grad att avtalet inte bör förlängas, (till exempel om man upprepade gånger inte betalat hyran)
    • Huset ska rivas och det inte är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör,
    • Hyresavtalet avser en lägenhet i en en- eller tvåfamiljshus och upplåtelsen inte ingår i affärsverksamhet samt att upplåtaren har ett intresse över att förfoga över lägenheten som motiverar att hyresgästen flyttar.

    Den sistnämnda omständigheten blir framförallt aktuell om hyresvärden själv behöver bo i lägenheten.

    Hyresnämnden

    Enligt 49 § framgår att om hyresvärden har sagt upp avtalet och tvist föreligger på grund av besittningsrätten är uppsägningen utan verkan om inte hyresvärden senast en månad efter hyrestidens utgång anhängiggör tvisten hos hyresnämnden eller hyresgästen ändå flyttat vid hyrestidens utgång.

    Tillämpning i ditt fall

    Eftersom att hyresavtalet är bestämt till en tid på mer än nio månader så måste hyresavtalet sägas upp för att upphöra att gälla. Medan en hyresgäst alltid kan säga upp ett sådant hyresavtal så måste en hyresvärd uppge ett giltigt skäl till att avsluta hyresavtalet. Sådana skäl stadgas i hyreslagens 46 §. Utifrån det du uppgivit i din fråga kanske den tredje punkten är mest relevant. Utan mer information är det dock svårt för mig att säga om hyresvärden har ett giltigt skäl eller inte.

    Det första du bör göra är därför att läsa igenom alla tio grunder som stadgas i 46 §. Om du efter det fortfarande anser att hyresvärden inte har någon giltig grund att säga upp avtalet på så bör du meddela hyresvärden det. Enligt 49 § har hyresvärden då en skyldighet att anhängiggöra tvisten hos hyresnämnden. Innan tvisten är avgjord i hyresnämnden behöver ni inte flytta ut från lägenheten.

    Hoppas jag har lyckats besvara din fråga! Om du har fler frågor rekommenderar jag dig varmt att kontakta Familjens Jurist. Familjens Jurist är experter på privaträtt och kan hjälpa till i alla frågor rörande hyresrätter.  

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden