Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Har man rätt att återfå depositionen efter hyrestidens slut även om det inte är skrivet i hyresavtalet?

Hej! Jag och min kille bor i en lägenhet som vi hyr av killens vän, som även är mäklare. Vi vill flytta härifrån och börjar nu fundera på om vi kommer få tillbaka depositionen på 11 000kr som vi betalde när vi flyttade in. I kontraktet står inget om att vi kommer få tillbaka den, det står bara att det är tre månaders uppsägingstid och att man blir betalingsskydlig om hyra skulle utebli.
Om vi följer vår del av avtalet och bor kvar dom sista tre månaderna och betalar hyran för dom tre månaderna, borde inte han vara skyldig oss vår deposition om inget i lägenheten är skadat? 

Rådgivarens svar

2019-07-26

Hej!

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Deposition
En deposition vid uthyrning fungerar som en ekonomisk säkerhet för det fall att hyresgästen inte betalar hyran eller att lägenheten inte lämnas i ett godtagbart skick. Depositionen kan då användas till reparation eller för att täcka obetald hyra. Även om det inte står uttryckligen i ert hyresavtal att depositionen ska återgå vid vid hyrestidens upphörande bör det vara underförstått då det är ett vedertaget tillvägagångssätt vid uthyrning av bostad. Själva begreppet deposition betyder att lämna något i förvar hos någon annan, alltså en slags pantsättning, och utgör därför inte någon form av betalning.

Hyresgästs vårdplikt
I 24 § 12 kap jordabalken (hyreslagen) regleras hyresgästens vårdplikt. Där stadgas att hyresgästen ska vårda lägenheten väl och att hyresgästen ”är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning”.
Enkelt uttryckt innebär det att man ska hålla lägenheten i bra skick och att man är ansvarig för skador man själv, gäster eller någon som arbetar i lägenheten (exempelvis hantverkare eller städpersonal) orsakar. Hyresgästen är dock inte ersättningsskyldig för normalt slitage av lägenheten. Exempel på normalt slitage är mindre repor i golvet efter möbler och hål i väggen efter tavlor eller hyllor. Så länge ni uppfyllt vårdplikten och betalat hyran i enlighet med hyresavtalet ska ni därför få tillbaka depositionen ni lämnat.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Lycka till och om du har ytterligare frågor får du gärna vända dig till oss igen!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden