Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Har jag rätt att kräva tillbaka min disposition om jag hyr ut min hyresrätt i andra hand?

Jag hyr en lägenhet och har själv betalat en disposition till hyresföreningen. Jag vill nu hyra ut min lägenhet i andrahand. Kan jag då kräva tillbaka min disposition jag betalade vid min inflytt av hyresföreningen eller är det endast om jag säger upp lägenheten helt och hållet?

 

Rådgivarens svar

2020-06-29

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Avtalsrättsliga relationer som uppstår vid andrahandsuthyrning

Vid en förstahandsuthyrning uppstår en avtalsrelation mellan hyresvärden och hyresgästen. Vid en andrahandsuthyrning uppstår ytterligare en avtalsrättslig relation, men denna gång mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen. Förstahandshyresgästen blir då hyresvärd åt andrahandshyresgästen.

Vid andrahandsuthyrning finns det alltså två avtal: ett avtal mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen och ett annat avtal mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen. Vid en andrahandsuthyrning finns det alltså normalt sett inget avtal mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen.

Detta betyder bl.a. att det vid en andrahandsuthyrning i första hand är förstahandshyresgästen som har ansvar för lägenheten gentemot sin hyresvärd. Det är t.ex. förstahandshyresgästen som ska vårda lägenheten och som står till svars gentemot hyresvärden, även om det är andrahandshyresgästen som orsakar skador på den (jordabalken 12 kap 24 §). Förstahandshyresgästen har dock i sin tur rätt att rikta anspråk mot andrahandshyresgästen (se mer om detta i Högsta domstolens rättsfall). Detta gäller oavsett om uthyrningen sker med eller utan hyresvärdens eller hyresnämndens medgivande.

Deposition och återbetalning

En hyresvärd har rätt att kräva disposition av en hyresgäst. Depositionen fungerar då som en säkerhet för hyresvärden för att betala eventuella skador som uppkommer under hyrestiden. Vanligtvis återbetalas depositionsavgiften när hyresförhållandet upphör.

Villkor för depositionen bör skrivas in i hyresavtalet, t.ex. hur stor den ska vara, när den ska betalas tillbaka och under vilka omständigheter depositionen inte kommer betalas tillbaka.

Vad gäller i ditt fall?

Det finns ingen lag som säger att du inte har rätt att få tillbaka dispositionen, men det finns heller ingen lag som säger att du har rätt att få tillbaka den. Det beror helt enkelt på vad du och din hyresvärd kommit överens om. Jag rekommenderar dig därför att dels kolla i hyreskontraktet, dels höra med din hyresvärd vad som gäller. Troligtvis kommer din hyresvärd att vilja behålla dispositionen. Detta eftersom du fortfarande kommer vara ansvarig gentemot din hyresvärd för eventuella skador, även om det är andrahandshyresgästen som orsakar dessa (jordabalken 12 kap 24 §).

När du hyr ut i andrahand kommer du bli hyresvärd åt andrahandshyresgästen. Detta betyder att du har rätt att kräva en disposition av andrahandshyresgästen. Detta blir då som en säkerhet för dig ifall andrahandshyresgästen skulle skada lägenheten. Observera dock att du fortfarande kommer vara skyldig att betala din hyresvärd för de skador som din andrahandshyresgäst orsakar. Med vems pengar du betalar spelar däremot ingen roll: det kan vara dina egna pengar, men det kan också vara dispositionen som du krävt att andrahandshyresgästen. Huvudsaken är att du betalar din hyresvärd.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden