Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Har jag besittningsrätt i mormors hus?

Jag har ändrat min adress till min mormors hus och flyttade in November 2018. Nu är hon på ett äldreboende. Har jag besittningsrätt? Huset är på tal om att säljas.

Rådgivarens svar

2020-01-18

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Besittningsrätt i hus
Att vara hyresgäst i en villa är ett hyresförhållande som inte regleras enligt hyreslagen, utan det regleras genom bestämmelserna i privatuthyrningslagen (se 1 §). Hyresavtal kan även ingås muntligen eller genom konkludent handlande. Avtal genom konkludent handlande innebär att avtalet anses ingånget på grund av att parterna handlat som om ett avtal existerar, trots att något formellt avtal aldrig slutits. 

Enligt privatuthyrningslagen har man som hyresgäst aldrig något besittningsskydd om man inte har avtalat om en rätt till förlängning av hyresavtalet (se 3 § 3 st.). Ägaren av huset har alltså rätt att bestämma om huset ska säljas eller inte. Hyresvärden måste dock alltid beakta en uppsägningstid på 3 månader om denne vill säga upp hyresgästen (se 3 § 2 st.).

Din situation
Av din fråga framgår det inte huruvida du och din mormor har ett hyresavtal mellan er. Även om ni inte har det kan det eventuellt räknas som ett hyresförhållande genom konkludent handlande. Oavsett så har man inte någon besittningsrätt när man hyr ett hus av en privatperson, för att ha besittningsrätt måste man i så fall ha avtalat om detta. Annars har din mormor rätt att sälja huset och säga upp ditt hyresavtal med beaktande av uppsägningstiden på tre månader.

Sammanfattning och rådgivning
Enligt privatuthyrningslagen har en hyresgäst alltså ingen besittningsrätt, det spelar då ingen roll hur länge hyresgästen har bott i huset. Ägaren av huset kan alltså sälja det när den vill men måste alltid beakta en uppsägningstid på tre månader för hyresgästen.

Om din mormor skulle sälja huset utan att beakta din rätt till uppsägningstid kan du vända dig till Hyresnämnden, de hjälper till att medla mellan hyresvärd och hyresgäst vid tvister i hyressituationer. Du kan eventuellt också få hjälp av Hyresgästföreningen. Om du känner att du vill ha ytterligare hjälp av en jurist kan du även kontakta Familjens Jurist som kan ge ytterligare rådgivning i fallet eller hjälpa till vid en domstolsprocess. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden