Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Har hyresvärden rätt att neka ett lägenhetsbyte?

Hej! Frågade min hyresvärd om jag får byta min lägenhet mot en annan (inte samma värd) men det fick jag inte, dom vill själva välja hyresgäst. Var tvungen att ta denna lägenhet när det blev andra familjeförhållande. Nu har jag knappt råd att bo kvar. Kan heller inte byta inom värdens lägenheter eftersom det är dyra hyror. Min fråga är, kan värden neka ett byte?

Rådgivarens svar

2020-09-30

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Lägenhetsbyte

Regler om hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB). Av 12 kap. 32 § JB framgår att hyresgästen inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke, om inte annat följer av 34-37 §§. I 12 kap. 35 § JB anges att ett lägenhetsbyte kräver att tillstånd inhämtas från hyresnämnden. Tillstånd ska lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och om det kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Som exempel på beaktansvärda skäl nämns i förarbetena att en växande familj behöver större utrymmen, att en hyresgäst vars barn lämnat hemmet vill skaffa en mindre lägenhet, att väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden, t.ex. på grund av sjukdom eller pensionering, leder till att hyresgästen vill minska sina bostadsutgifter eller att hyresgästen genom byte har möjlighet att få en väsentligt förbättrad bostadsstandard. Med påtaglig olägenhet för hyresvärden menas att bytesparten förväntas missköta sig genom att störa omgivningen eller missköta hyresbetalningar. Hyresgästen har att ta fram tillräcklig information om bytesparten.

Din situation

Hyresvärden har rätt att neka dig ett lägenhetsbyte. Då behöver du få ett tillstånd från hyresnämnden. Det ställs krav på beaktansvärda skäl och att lägenhetsbytet sker utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Som framgår ovan kan en vilja att byta till sig en billigare lägenhet på grund av försämrade ekonomiska förhållanden utgöra beaktansvärda skäl för ett byte. I ditt fall kan det alltså föreligga beaktansvärda skäl. Jag kan dock inte uttala mig om du uppfyller det andra kravet som innebär att lägenhetsbytet sker utan påtaglig olägenhet för hyresvärden.

Rekommendation

Jag rekommenderar att du ansöker om ett tillstånd för lägenhetsbyte hos hyresnämnden. Du kan läsa mer om hur du ansöker på Hyresnämndens hemsida.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden