Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Har hyresvärd rätt att renovera under uppsägningstid?

Hej! X sa upp sin hyresrätt i slutet av maj, uppsägningstiden är 3 mån men ny hyresgäst vill flytta in 1 augusti så den månaden slipper X betala för. Hyresvärden vill ha samtliga nycklar inlämnade till 1 juli då de säger sig vilja renovera lägenheten som även skall vara flyttstädad då. Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden? Borde inte L slippa betala för juli om hen inte har tillgång till lägenheten?

Rådgivarens svar

2020-06-30

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

I 12 kap. jordabalken regleras frågor kring hyra.

Regler avseende uppsägningstid

Under uppsägningstiden har hyresgästen fortsatt rätt att nyttja lägenheten och är även skyldig att under denna tid betala hyra för lägenheten. Om hyresgästen vill får denne flytta ut från lägenheten innan uppsägningstiden har gått ut, men då kvarstår betalningsskyldigheten för hyran av lägenheten tills det att uppsägningstiden löpt ut. För det fall en hyresgäst vill flytta ut innan uppsägningstiden gått ut och hyresvärden redan hittat en ny hyresgäst som kan flytta in under pågående uppsägningstid så kan hyresgästen och hyresvärden avtala om att hyresgästen exempelvis inte behöver betala hyra för hela uppsägningstiden.  

Hyresvärden väljer att renovera under uppsägningstiden

Som ovan nämnt gäller hyresavtalet som vanligt även under uppsägningstiden och en hyresgäst har rätt till att bruka lägenheten till dess att uppsägningstiden löpt ut. Om en hyresgäst inte kan använda sin lägenhet så som det är tänkt, kan hyresgästen ha rätt till nedsättning av hyran under den tid lägenheten är i bristfälligt skick (12 kap. 16 § jordabalken). Om en hyresvärd vill utföra en renovering som innebär men eller hinder i hyresgästens nyttjanderätt har denne således rätt till nedsättning av hyran. Dock får nedsättning på grund av hinder och men för återställande och underhåll av lägenhet avtalas bort. En sådan klausul medför att prisnedsättningsmöjlighet utgått till följd av att hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lägenheten i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten i övrigt eller annat arbete som särskilt anges i avtalet (12 kap. 16 § 3 st jordabalken). Det är därför viktigt att granska hyreskontraktet noga.

Er situation

Som ovan nämnt kvarstår hyresgästens skyldighet att betala hyra och rätt att bruka lägenheten under uppsägningstiden. Hyresvärden har skyldighet att erbjuda lägenheten till hyresgästen till dess att uppsägningstiden har löpt ut och kan således inte kräva att en hyresgäst flyttar ut eller lämnar tillbaka nycklar innan uppsägningstiden eller den tid som är avtalad med hyresvärden inträtt. 

En renovering kan medföra rätt till nedsättning av hyran om den medför men eller hinder i hyresgästens nyttjanderätt till lägenheten, men denna rätt är dispositiv och kan avtalas bort av hyresvärden och hyresgästen. Min rekommendation är att ni granskar vad hyresavtalet säger.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden