Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Har hyresgästen besittningsskydd om jag hyr ut mitt hus?

Jag hyr ut min fastighet till en ensamstående mamma, jag är fortfarande folkbordförd där och även så hon. Nu vill hon att jag ändrar min folkbokförings adress så hon kan få ut sitt bostadsbidrag. Hur blir det då med besittningsrätter och ägande förhållanden för mig då jag givetvis ska ha kvar fastigheten?

Rådgivarens svar

2020-10-25

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Du undrar om din hyresgästs besittningsskydd eller ägarförhållandet till din fastighet påverkas om du inte är folkbokförd där. Jag redogör därför nedan för några av de tillämpliga reglerna avseende uthyrning av egen bostad och avslutar med en sammanfattning utifrån din situation.

Regler om andrahandsuthyrning

Det finns olika regler beroende på vad för typ av bostad som hyrs ut. Regler om att hyra ut en hyresrätt finns i den så kallade hyreslagen i 12 kap. jordabalken (JB). Är det istället ett hus eller en bostadsrätt, det vill säga en bostad som uthyraren själv äger, som hyrs ut så gäller lagen om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen. Lagen är däremot ganska kortfattad så när det saknas bestämmelser i privatuthyrningslagen så gäller reglerna i hyreslagen. 

Har en andrahandshyresgäst besittningsskydd?

Reglerna i privatuthyrninglagen och hyreslagen skiljer sig åt på flera punkter. En av dessa är hur hyran får bestämmas och en annan är reglerna om besittningsskydd. Vid uthyrning av hyresrätt kan hyresgästen ha rätt att bo kvar i bostaden trots uppsägning av hyresavtalet, vilket kallas besittningsskydd. Något sådant skydd finns däremot inte i privatuthyrningslagen. Det innebär att en andrahandshyresgäst som hyr ett hus eller en bostadsrätt inte kan få hyresavtalet förlängt mot hyresvärdens vilja (3 § privatuthyrningslagen). 

Din situation

Förutsatt att det är en bostad du själv äger så gäller privatuthyrningslagen, vilket innebär att din hyresgäst inte har något besittningsskydd. Hon kan alltså inte få hyresavtalet förlängt mot din vilja. Det har ingen betydelse om du också bor kvar i bostaden eller om du är folkbokförd där. Med andra ord kan du ändra din folkbokföringsadress till där du faktiskt bor, det påverkar inte hyresförhållandet med din hyresgäst.

Avslutande sammanfattning

Eftersom din hyresgäst inte har något besittningsskydd så påverkas inte heller detta av huruvida du är folkbokförd på adressen eller inte. Inte heller ägarförhållandena påverkas om du ändrar din folkbokföringsadress. Din hyresgäst får alltså inga rättigheter till fastigheten utöver vad som gäller enligt hyresavtalet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden