Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Har exsambo rätt till bostadsnycklar

Jag och min sambo separerar och hon har fått nytt boende som hon har flyttat till, jag är kvar i våran gemensamma bostadsrätt tills den säljs. Hon har aldrig stått skriven på adressen. Hon har fortfarande kvar en nyckel som jag vill ha tillbaka då jag inte vill att hon ska springa här som hon vill när hon har flyttat ut. Har hon rätt att ha kvar nyckel tills boendet har sålts när hon redan har flyttat ut eller kan jag kräva tillbaka den?

Rådgivarens svar

2018-12-13

Hej och tack föra att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Den gemensamma bostadsrätten

Svaret på din fråga är bl.a. beroende på vad du menar med ”eran gemensamma bostadsadress”. Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att både du och din sambo äger bostadsrätten gemensamt.

Utgångspunkten är att man som äger till t.ex. en bostadsrätt ska ha tillgång till tillträde av bostadsrätten, förutsatt att det är ens bostad. Jag återkommer till detta senare.

Rätt till innehav av nycklar

Frågan om vem som har rätt att ha tillgång till nycklar är inte reglerad i lag, så jag kan inte ge dig ett definitivt svar på den fråga. Hade ett avtal funnits mellan er som reglerade frågan om vem som har att inneha nycklar hade det avtalet kunnat lösa fråga, men av omständigheter som du beskriver i din fråga finns det ingen anledning att anta att ett sådant avtal existerar.

Ett rimligt antagande vore dock att som ägare av en bostadsrätt, oavsett andel, borde man ha tillgång till nycklar. Dock innebär inte en rätt till innehav av nycklar att man då per definition, i egenskap av tillgång till nycklarna, har en rätt att tillträda bostaden.

Hemfridsbrott

Av Brottsbalken kapitel 4 § 6 framgår att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott.

Olovligen intränger

Med olovligen menas helt enkelt utan tillåtelse. Hemfridsbrott kan alltså inte begås mot någon när man själv bor där, alternativt när man har fått någons tillåtelse att tillträda ens bostad.

Där annan har sin bostad

Detta betyder där någon annan, alltså inte där man själv, har sin bostad.

Kan din f.d. sambo tillträda din bostad

Trots att din f.d. sambo möjligtvis har rätt att inneha en nyckel till er gemensamma bostadsrätt (eftersom hon isf är delägare) innebär det inte att hon kan använda den nyckeln till att tillträda din bostad utan ditt samtycke.

Av det du beskriver har din f.d. sambo dels aldrig varit skriven där och hon har nu även hittat en ny bostad som hon har flyttat till. Detta bör tolkas som att hon inte längre bor i er gemensamma bostadsrätt, vilket innebär att hon inte kan tillträda din bostad utan din tillåtelse.

Det ovanstående förutsätter att bostadsrätten fortfarande är din bostad tills försäljningen har gått igen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om det är något ytterligare du undrar över är du varm välkommen att skicka in fler frågor till Fråga Juristen.

Med vänlig hälsning,
Gabriel Axelsson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden