Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Har en husägare rätt att gå in i huset medan det är uthyrt?

    Min hyresgäst har sagt upp sitt kontrakt och ska vara ute till den sista maj och jag vill nu sälja villan dom hyrt. Självklart har jag lagt ut den på intressekoll och är några som vill ha bilder alternativ komma kolla på huset. Nu vill inte dom som ska flytta ut ge mig tillträde lr några bilder på huset och så men jag blir lite brydd på vad det är som gäller. Dom har hyrt huset i knappt ett år.

    Rådgivarens svar

    2020-05-12

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag redogör nedan för vilken rätt till tillträde en husägare har till ett hus som disponeras av hyresgäster. 

    Regler om tillträde till bostaden vid uthyrning

    Regler om uthyrning av egen bostad, exempelvis bostadsrätt eller villa, finns i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). När det inte finns tillämpliga bestämmelser i privatuthyrningslagen så kompletteras den av bestämmelser i hyreslagen, 12 kap. jordabalken (JB). För regler om hyresgästs användning av bostaden och hyresvärdens rätt till tillträde får vi titta i 26 § hyreslagen. Generellt gäller att hyresgästen har ett starkt skydd och oftast krävs dennes medgivande för att hyresvärden ska få gå in i bostaden. Man kan säga att enda tillfällena en hyresvärd har rätt att gå in i bostaden utan att meddela hyresgästen i god tid innan är för att utföra brådskande arbete eller reparation eller då Kronofogden beslutat om särskild handräckning. Hyresvärden har också rätt till tillgång till bostaden för att visa den för nya hyresgäster, detta ska dock ske på en tid som är lämplig för hyresgästen. 

    Att utan lov bereda sig tillgång till ett hus man själv äger men där en hyresgäst för tillfället bor kan innebära hemfridsbrott, 4 kap. 6 § brottsbalken (BrB)

    Din situation

    Enligt lag har en hyresvärd rätt att få komma in i bostaden för att visa den för nya hyresgäster. Detta måste då meddelas de befintliga hyresgästerna i god tid för att kunna komma överens om en tid som passar. Däremot är det inte lagreglerat huruvida hyresvärden har rätt till tillgång till bostaden för att visa den för spekulanter inför en försäljning. I detta avseende är rättsläget alltså oklart. Tyvärr innebär det att det inte finns något klart svar att ge huruvida du har rätt till tillgång till huset för att visa det för potentiella köpare eller för att fotografera.

    Avslutande rekommendation

    Utgångspunkten när man hyr ut en bostad är att hyresgästen har exklusiv tillgång till bostaden och du som hyresvärd får alltså inte gå in i huset utan hyresgästens medgivande. Det bästa vore därför om du och dina hyresgäster kan komma överens om ett tillfälle då du kan fotografera bostaden alternativt visa den för spekulanter. Kan ni inte komma överens är min rekommendation att du avvaktar tills hyresgästerna har flyttat ut. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon av våra duktiga jurister på Familjens Jurist, som bland annat har stor erfarenhet av fastighetsrätt och uthyrning av bostad

     

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden